Instruccions i recursos per als autors
Tipus de treballs que es poden publicar al Butlletí
  •  Editorials
  •  Articles originals
  •  Articles originals breus
  •  Articles especials
  •  Protocols d'estudi
  •  Casos clínics
  •  Cartes al director
Recursos

En general, els manuscrits haurien de seguir els "Requisits uniformes per als manuscrits enviats a revistes biomèdiques: Redacció i edició per la publicació biomèdica, disponible en espanyol [+]

Els últims anys han aparegut una sèrie de guies, diferents segons el tipus de disseny de l’estudi, dirigides als autors i a les revistes científiques per fer o avaluar el manuscrit d’un article científic.

Aquestes guies estan totes recollides en EQUATOR network website..

EQUATOR es tracta d’una web de recent creació que proporciona recursos per a una bona descripció de la investigació sanitària. Aquests recursos van dirigits als investigadors (autors d’articles d’investigació), editors de revistes, revisors i gent que desenvolupi i descrigui guies.

Inclou (en arxius PDF) els check-list de les guies més freqüentment utilitzades i aconsellades:


 CONSORT Statement (declaració per presentar assaigs clínics aleatoris)
 QUOROM, reanomenat recentment PRISMA (per presentar revisions sistemàtiques i metanàlisis d’assaigs clínics aleatoritzats)
 STROBE Statement (declaració per presentar estudis observacionals)
 STARD Statement (declaració per presentar estudis de precisió diagnòstica)
 MOOSE (per presentar metanàlisis d’estudis observacionals en epidemiologia)
 I d’altres guies identificades mitjançant una cerca exhaustiva a la literatura


EQUATOR té el gran avantatge que s’actualitza contínuament i atesa la seva especificitat és altament aconsellada per a tota persona que vulgui redactar i presentar articles d’investigació de qualitat.

Els treballs que els autors volen publicar al Butlletí han de ser enviats electrònicament fent servir el sistema d’enviament disponible a la web.
Els manuscrits poden enviar-se en català o castellà.


keyboard_arrow_up