Volum 33  Núm. 1  2021
Treballs Originals
Febrer de 2015
Aproximació a la coneixença de la pròpia medicació en pacients amb hipertensió, diabetis o hipercolesterolèmia

Daniel Alcantarilla Roura, Jorge Bello Mayoraz, Elisabet Güell Figa.

Resum

Objectiu:
Tenir una aproximació, referida estrictament als pacients amb hipertensió, diabetis mellitus tipus 2 o hiperco-lesterolèmia, corresponents a dos contingents de pacients d’un centre urbà d’atenció primària, sobre el grau de coneixença de la medicació que han de prendre de manera continuada per controlar la malaltia. Disseny i pacients. Enquesta voluntària i anònima, i que calia respondre sense la presència del metge i la infermera, proposada a tots els pacients que, amb els diagnòstics esmentats, van sol·licitar visita mèdica o d’infermeria de manera espontània durant una única jornada laboral. Resultats. L’enquesta ha estat proposada a 51 pacients i tots hi van participar. El 63% va indicar estudis secundaris o terciaris, però el 61% no va indicar res en una pregunta senzilla sobre els efectes secundaris de la medicació, tot i que el 78% va admetre que en llegia el prospecte. El 84% va saber indicar que la medicació disminueix les xifres de tensió arterial, la glucèmia o el nivell de colesterol, respectivament.Conclusions. Hi ha una majoria de pacients amb més estudis que els bàsics, però només una minoria coneix els efectes secundaris de la medicació, encara que prou saben per a què serveix. Això fa pensar, segons aquesta aproximació, que la coneixença dels pacients sobre la pròpia medicació es fonamenta sobre tot en la comunicació amb el metge o la infermera, és a dir, es basa en la confiança; i que a més caldria millorar sobre tot la comunicació relativa als efectes secundaris.

http://www.butlleti.cat/ca/Vol33/iss1/1

file_downloadDescarregar
Open Acces

Aquest article es distribueix sota els termes de la llicència de Creative Commons Reconeixement NoComercial-SenseObraDerivada​.

Els autors que publiquen en el Butlletí mantenen el dret de copyright sobre els seus articles i permeten que aquests siguin difosos lliurement. Això permet a tothom reproduir l’article mentre es respectin la atribucions d’autoria i detalls de citació.


Més populars Més Populars
Open Acces Open Acces

Butlletí de l'Atenció Primària de Catalunya
està distribuïda sota una llicència de Creative Commons Reconeixement NoComercial-SenseObraDerivada​.


Els treballs que els autors volen publicar al Butlletí han de ser enviats electrònicament fent servir el sistema d’enviament disponible a la web.
Els manuscrits poden enviar-se en català o castellà.


keyboard_arrow_up