Volum 35  Núm. 1  2019
Treballs Originals
Març de 2017
Percepció dels professionals sobre la situació de la gestió de la demanda urgent en atenció primària

Bernat de Pablo Márquez, Sònia Moreno Escribà, Miguel Angel Sarlat Ribas, Carme Expósito Martínez, Maria Araceli Blancas Loras.

Resum

RESUM

Introducció. La gestió de la demanda urgent en atenció primària és un repte que preocupa gestors i professionals. En aquest estudi es va fer una enquesta a professionals de la Societat Catalana de Medicina de Família per conèixer l’organització en els seus centres i llur percepció de com s’aborda el problema.

Material i mètodes. Estudi observacional transversal mitjançant enquesta que es va passar als socis i es va penjar online.

Resultats. Respongueren el qüestionari 435 professionals d’un total de 4.024 socis (10,8%). Un 77,6% van contestar que eren el personal administratiu contestava les trucades al centre. Un 50,4% afirmà que en el seu centre es feia triatge als pacients que trucaven per atenció urgent. Els tràmits que més professionals declararen fer a la consulta d’urgències van ser la baixa i l’alta laboral. Quant a la satisfacció, aquesta va ser més elevada en l’atenció al taulell, seguit de l’atenció telefònica, triatge d’infermeria i la més baixa, l’atenció a la consulta d’urgències.

Conclusions. Cal potenciar el rol que fa infermeria amb la realització de consultes de triatge i l’atenció als protocols de baixa complexitat i caldria que aquestes mesures es generalitzessin en els centres d’atenció primària.

Mots clau: Atenció primària; Gestió sanitària; Qualitat assistencial

http://www.butlleti.cat/ca/Vol35/iss1/2

file_downloadDescarregar
Open Acces

Aquest article es distribueix sota els termes de la llicència de Creative Commons Reconeixement NoComercial-SenseObraDerivada​.

Els autors que publiquen en el Butlletí mantenen el dret de copyright sobre els seus articles i permeten que aquests siguin difosos lliurement. Això permet a tothom reproduir l’article mentre es respectin la atribucions d’autoria i detalls de citació.


Més populars Més Populars
Open Acces Open Acces

Butlletí de l'Atenció Primària de Catalunya
està distribuïda sota una llicència de Creative Commons Reconeixement NoComercial-SenseObraDerivada​.


Els treballs que els autors volen publicar al Butlletí han de ser enviats electrònicament fent servir el sistema d’enviament disponible a la web.
Els manuscrits poden enviar-se en català o castellà.


keyboard_arrow_up