Volum 36  Núm. 2  2019
Treballs Originals
Juny de 2018
Factibilitat i efectivitat del mesurament de la conductància electroquímica dèrmica pel cribatge de neuropatia diabètica en atenció primària. Estudi DECODING

Joan Josep Cabré Vila, Teresa Mur Martí, Bernardo Costa Pinel, Francesc Barrio Torrell, Jesús Vizcaíno Marín, Charo López Moya, Montserrat García Barco, Gemma Flores Mateo, Inma Falcon Paniella, Isabel Macho Moreno.

Resum

Introducció.

La neuropatia diabètica (NPD) és lacomplicació més freqüent de la diabetis, amb grantranscendència clínica a causa del dolor i lapossibilitat d’ulceració en extremitats inferiors. Enla gestió mèdica de la neuropatia, la deteccióprecoç és vital per la possibilitat d’aplicació precoçde mesures per a frenar l’evolució. La primeratroballa en la NPD és la disfunció de fibres Camielíniques que es manifesta en l’alteració delreflex sudomotor de les glàndules ecrines,evidenciable amb la mesura de la conductànciaelectroquímica dèrmica (CED). L’objectiu del’estudi va ser avaluar la factibilitat i efectivitat demesurar la CED com a prova de cribratge de laNPD en pacients que utilitzen serveis públicsd’atenció primària de salut.

http://www.butlleti.cat/ca/Vol36/iss2/2

file_downloadDescarregar
Open Acces

Aquest article es distribueix sota els termes de la llicència de Creative Commons Reconeixement NoComercial-SenseObraDerivada​.

Els autors que publiquen en el Butlletí mantenen el dret de copyright sobre els seus articles i permeten que aquests siguin difosos lliurement. Això permet a tothom reproduir l’article mentre es respectin la atribucions d’autoria i detalls de citació.


Més populars Més Populars
Open Acces Open Acces

Butlletí de l'Atenció Primària de Catalunya
està distribuïda sota una llicència de Creative Commons Reconeixement NoComercial-SenseObraDerivada​.


Els treballs que els autors volen publicar al Butlletí han de ser enviats electrònicament fent servir el sistema d’enviament disponible a la web.
Els manuscrits poden enviar-se en català o castellà.


keyboard_arrow_up