Volum 36  Núm. 3  2021
Treballs Originals
Setembre de 2018
Característiques biopsicosocials dels pacients gairebé centenaris de dos centres d´Atenció Primària de Barcelona

Laura Cardona Pascual, Carme Roca Saumell, Jaume Rodríguez Benítez, Rosa Senán Sanz, Mireia García Batanero, Sandra González Sánchez, Josep Maria Segura Noguera, Núria Calvo Balcells.

Resum

L’augment de l’esperança de vida i l’envelliment sostingut de la població en les darreres dècades són un fet que podem observar en el dia a dia de la medicina de família. Un òptim coneixement d’aquest grup d’edat ens permetrà perfeccionar els programes de valoració i intervenció geriàtrica en l’atenció primària amb la finalitat de millorar l’assistència sanitària d’aquests pacients.

http://www.butlleti.cat/ca/Vol36/iss3/2

file_downloadDescarregar
Open Acces

Aquest article es distribueix sota els termes de la llicència de Creative Commons Reconeixement NoComercial-SenseObraDerivada​.

Els autors que publiquen en el Butlletí mantenen el dret de copyright sobre els seus articles i permeten que aquests siguin difosos lliurement. Això permet a tothom reproduir l’article mentre es respectin la atribucions d’autoria i detalls de citació.


Més populars Més Populars
Open Acces Open Acces

Butlletí de l'Atenció Primària de Catalunya
està distribuïda sota una llicència de Creative Commons Reconeixement NoComercial-SenseObraDerivada​.


Els treballs que els autors volen publicar al Butlletí han de ser enviats electrònicament fent servir el sistema d’enviament disponible a la web.
Els manuscrits poden enviar-se en català o castellà.


keyboard_arrow_up