Volum 36  Núm. 5  2019
Casos clínics
Desembre de 2018
Rabdomiosarcoma Retroperitoneal

Bernat de Pablo Márquez, José Carlos Benítez Montañez.

Resum

El rabdomiosarcoma és el tipus més freqüent de sarcoma de teixits tous en els infants, però es una neoplàsia infreqüent en el pacient adult, i per tant, hi ha una manca d’informació sobre el maneig i pronòstic d’aquests pacients. La localització retroperitoneal, a més, és molt infreqüent. El metge d’atenció primària té un paper important tant en el diagnòstic d’aquestes patologies, gràcies sobretot a una sospita clínica basada en l’anamnesi, l’exploració física i el seguiment constant del pacient com en el tractament i pronòstic de la malaltia.

http://www.butlleti.cat/ca/Vol36/iss5/6

file_downloadDescarregar
Open Acces

Aquest article es distribueix sota els termes de la llicència de Creative Commons Reconeixement NoComercial-SenseObraDerivada​.

Els autors que publiquen en el Butlletí mantenen el dret de copyright sobre els seus articles i permeten que aquests siguin difosos lliurement. Això permet a tothom reproduir l’article mentre es respectin la atribucions d’autoria i detalls de citació.


Més populars Més Populars
Open Acces Open Acces

Butlletí de l'Atenció Primària de Catalunya
està distribuïda sota una llicència de Creative Commons Reconeixement NoComercial-SenseObraDerivada​.


Els treballs que els autors volen publicar al Butlletí han de ser enviats electrònicament fent servir el sistema d’enviament disponible a la web.
Els manuscrits poden enviar-se en català o castellà.


keyboard_arrow_up