Presentació

Butlletí és una publicació de la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària (CAMFiC). Es publica des de l’any 1983, el mateix any que es va constituir la Societat i des de l’any 2008 únicament en format electrònic.

D’aquesta manera el Butlletí se suma al moviment open access oferint informació científica accessible gratuïtament i de forma immediata per a totes les persones i institucions interessades en la Medicina de Família i l’Atenció Primària. Els autors que publiquin en el Butlletí mantenen el dret de copyright sobre els seus articles i permeten que aquests siguin difosos lliurement. Els articles publicats al Butlletí es poden llegir, descarregar, distribuir, copiar, o se’n pot imprimir el contingut complet o parcial mentre es respectin l’atribució d’autoria i detalls de citació.

Més informació a: Budapest Open Access Initiative i la Declaració de Bethesda sobre Open Access. Tots els manuscrits enviats són revisats per parells (peer review) i són publicats en català i castellà.


Raó d'ésser

El Butlletí és una revista mèdica que publica articles de tots els aspectes de la medicina de família i atenció primària, com ara l’atenció clínica dels pacients, l’organització i avaluació de l’assistència i de l’atenció en la comunitat, o la formació postgraduada en l’especialitat.

El Butlletí és l’òrgan d’expressió de l’activitat científica de la CAMFiC, però pretén anar més enllà i servir de suport per a la comunicació científica i el debat del conjunt de l’atenció primària a Catalunya.


Consell directiu

És responsabilitat del Consell Directiu: nomenar el director i els membres del consell editorial, debatre i acordar la visió i l’estratègia del Butlletí, promocionar el Butlletí i atraure articles de qualitat, resoldre conflictes.


Director

Antoni Sisó Almirall


Consell editorial

Carles Llor vila
Lurdes Alonso Vallès
Bernat de Pablo Marquez
Ernest Vinyoles Bargalló
Oriol Rebagliato Nadal
Anna Moragas Moreno
Mònica Solanes Cabús
Laura Conangla Ferrín
Daniel Martínez Laguna
Luis Gonzalez de Paz

El Consell Editorial és responsable de: assegurar que el Butlletí es produeix d’acord al calendari previst, ocupar-se dels editors, aprovar les guies per als autors i revisors, revisar els manuscrits.


Coordinadora editorial:

Claudia Cañigueral Cano


Revisió lingüística i traducció:

Claudia Cañigueral Cano


Disseny gràfic i maquetació:

Àlex Febrero Francisco


Indexació

El Butlletí s’està tramitant en diferents índex.


ISSN

ISSN 2013-0422

Els treballs que els autors volen publicar al Butlletí han de ser enviats electrònicament fent servir el sistema d’enviament disponible a la web.
Els manuscrits poden enviar-se en català o castellà.


keyboard_arrow_up