Secretaria i correspondència

Butlletí de l'Atenció Primària de Catalunya
C/ Diputació, 316
phone Tel: 93 301 17 77
email butlleti@camfic.org


Publicitat:

Aquelles empreses o institucions que vulguin introduir algun anunci a la web del Butlletí poden contactar directament a butlleti@camfic.org


Nota de copyright

Els autors que publiquen en el Butlletí mantenen el dret de copyright sobre els seus articles i permeten que aquests siguin difosos lliurement. Això permet a tothom reproduir l’article mentre es respectin la atribucions d’autoria i detalls de citació.

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/es/

Els treballs que els autors volen publicar al Butlletí han de ser enviats electrònicament fent servir el sistema d’enviament disponible a la web.
Els manuscrits poden enviar-se en català o castellà.


keyboard_arrow_up