Volum 22  Núm. 2  2024
Treballs Originals
Abril de 2004
Indicació de profilaxi cardiovascular primària amb àcid acetilsalicílic en el pacient diabètic tipus 2

Jordi Espinas Boquet, Meritxell Vilajuana Español, Rosa M. Salla Tarrago, Sebastià Juncosa Font, Silvia Narejos Perez, Anna Rodriguez Ferre.

Resum

Introducció: L’administració d’antiagregants plaquetaris

en prevenció secundària està ben establerta, però

existeix una major controvèrsia sobre quan utilizar-los

en la prevenció primària de les malalties cardiovasculars.

Alguns estudis mostren resultats contradictoris i existeixen

diferents criteris per valorar la indicació d’àcid acetilsalicílic

(AAS) com a estratègia de prevenció primària

en pacients diabètics tipus 2 (DM2).

Objectiu: Analitzar i comparar les característiques

dels pacients DM2 a partir de la indicació de tractament

amb AAS en prevenció primària segons dues recomanacions

terapèutiques actuals: American Diabetes Association

2001 (ADA-01) i les del grup Sheffield-1996.

Tipus d’estudi: Estudi descriptiu transversal.

Emplaçament: Centre de salut rural de la comarca

d’Osona amb una població assignada de 12.532 persones

majors de 14 anys.

Subjectes: Es van seleccionar la totalitat dels

pacients DM2 del centre sense malaltia cardiovascular.

Mesuraments i intervencions: Variables estudiades:

antecedents familiars, anys d’evolució del diagnòstic de la

diabetis, hàbit tabàquic, determinació del risc cardiovascular

(RCV), concentració del colesterol total, triglicèrids,

fraccions LDL i HDL del colesterol, hemoglobina glicada,

microalbuminúria, pressió arterial sistòlica i diastòlica,

índex de massa corporal i existència d’hipertròfia ventricular

esquerra per criteris electrocardiogràfics.

Resultats: El nombre de DM2 candidats a prevenció

primària va ser de 249 (73,7% del total de DM2).

Haurien de rebre tractament amb AAS segons l’ADA-

01, 201 pacients (80,7%) i segons Sheffield-96, 158

(63,5%). Al comparar els pacients no coincidents sols

s’aprecien diferències significatives quant a l’edat, que és

major en el grup Sheffield (p: 0,002) i els valors dels

paràmetres del RCV que són més desfavorables també

en el grup Sheffield.

Conclusions: No tots els pacients DM2 sense malaltia

cardiovascular haurien de rebre AAS com a prevenció

primària. L’aplicació dels criteris ADA-01 implica el

tractament amb AAS d’un major percentatge de pacients

respecte als del grup Sheffield-96

http://www.butlleti.cat/ca/Vol22/iss2/2

file_downloadDescarregar
Open Acces

Aquest article es distribueix sota els termes de la llicència de Creative Commons Reconeixement NoComercial-SenseObraDerivada​.

Els autors que publiquen en el Butlletí mantenen el dret de copyright sobre els seus articles i permeten que aquests siguin difosos lliurement. Això permet a tothom reproduir l’article mentre es respectin la atribucions d’autoria i detalls de citació.


Més populars Més Populars
Open Acces Open Acces

Butlletí de l'Atenció Primària de Catalunya
està distribuïda sota una llicència de Creative Commons Reconeixement NoComercial-SenseObraDerivada​.


Els treballs que els autors volen publicar al Butlletí han de ser enviats electrònicament fent servir el sistema d’enviament disponible a la web.
Els manuscrits poden enviar-se en català o castellà.


keyboard_arrow_up