Volum 30  Núm. 3  2024
Articles de revisió
Desembre de 2012
Tractament de les infeccions del tracte urinari a l’atenció primària

Maria Jesús Gonzalez Moneo, Álvaro Pérez Martin.

Resum

El tractament de la infecció del tracte urinari (ITU) és un procés dinàmic i obert a constant debat a causa dels canvis ecològics que es produeixen en els microorganismes per la pressió antibiòtica. És ben sabut que no existeixen antibiòtics forts o potents contra la infecció, sinó gèrmens sensibles a un antibiòtic o un altre. Això és determinant en el resultat del trac-tament. Sovint localment els gèrmens es tornen resistents als antibiòtics més utilitzats; és per això que antibiòtics "més antics" i "menys nous" sovint siguin els més eficaços davant la infecció(1).

http://www.butlleti.cat/ca/Vol30/iss3/2

file_downloadDescarregar
Open Acces

Aquest article es distribueix sota els termes de la llicència de Creative Commons Reconeixement NoComercial-SenseObraDerivada​.

Els autors que publiquen en el Butlletí mantenen el dret de copyright sobre els seus articles i permeten que aquests siguin difosos lliurement. Això permet a tothom reproduir l’article mentre es respectin la atribucions d’autoria i detalls de citació.


Més populars Més Populars
Open Acces Open Acces

Butlletí de l'Atenció Primària de Catalunya
està distribuïda sota una llicència de Creative Commons Reconeixement NoComercial-SenseObraDerivada​.


Els treballs que els autors volen publicar al Butlletí han de ser enviats electrònicament fent servir el sistema d’enviament disponible a la web.
Els manuscrits poden enviar-se en català o castellà.


keyboard_arrow_up