Volum 36  Núm. 1  2024
Articles de revisió
Març de 2018
El model d´atenció a la cronicitat avançada

Esther Limón, Ingrid Bullich Marín, Benito Fontecha Gómez, Mireia Rusiñol Turu, Emili Burdoy.

Resum

Totes les societats estan encarant l’envelliment com un repte de salut pública per afrontar les necessitats creixents de la població en termes de salut i de dependència. I, a mesura que les persones envelleixen, el seu risc d’emmalaltir també ho fa. Una clara majoria d’elles moriran després d’haver viscut durant anys amb condicions com fragilitat, multimorbiditat, demència, insuficiència avançada d’òrgan i, proporcionalment menys, ho faran per càncer.

http://www.butlleti.cat/ca/Vol36/iss1/5

file_downloadDescarregar
Open Acces

Aquest article es distribueix sota els termes de la llicència de Creative Commons Reconeixement NoComercial-SenseObraDerivada​.

Els autors que publiquen en el Butlletí mantenen el dret de copyright sobre els seus articles i permeten que aquests siguin difosos lliurement. Això permet a tothom reproduir l’article mentre es respectin la atribucions d’autoria i detalls de citació.


Més populars Més Populars
Open Acces Open Acces

Butlletí de l'Atenció Primària de Catalunya
està distribuïda sota una llicència de Creative Commons Reconeixement NoComercial-SenseObraDerivada​.


Els treballs que els autors volen publicar al Butlletí han de ser enviats electrònicament fent servir el sistema d’enviament disponible a la web.
Els manuscrits poden enviar-se en català o castellà.


keyboard_arrow_up