Volum 22  Núm. 2  2021
Treballs Originals
Abril de 2004
Deu anys d’atenció domiciliària a Raval Nord (1992-2002): Molta feina feta

Josep Mª Segura Noguera, Nuria Marti Guadaño, Nuria Bastida Bastus, Montserrat Riba Romeva, Mireia Marsa Carretero, Santiago Lancho Lancho.

Resum

Objectiu: Descriure l’activitat en atenció domiciliària

(ATDOM) que fa referència als 10 primers anys (1992-

2002) de funcionament d’un equip d’atenció primària.

Disseny: Estudi observacional, descriptiu de l’atenció

domiciliària realitzada en una àrea bàsica de salut

urbana amb població molt envellida.

Emplaçament: Àrea Bàsica Raval Nord. Ciutat

Vella, Barcelona.

Pacients: Tots els 1.357 malalts crònics domiciliaris

visitats des de l’inici d’un programa ATDOM (maig

1994-desembre 2002).

Resultats: La població té una edat mitjana de 82

anys (DE:11), amb un predomini del sexe femení (68%).

Són fets destacats la manca d’ascensors (76%) i la solitud

(18%). Presenten dependència absoluta per a totes

les activitats de la vida diària un 11% dels pacients,

mentre que aproximadament un 20% mostren severes

alteracions cognitives. Referent a la intensitat

d’ATDOM s’ha assolit i superat l’objectiu del programa

de 2-3 visites/pacient/any pel personal mèdic i de 4-6

pel personal d’infermeria. La vacunació antigripal ha

estat sempre per sobre de l’objectiu del 70%, mentre

que la vacunació antitetànica va augmentant anualment.

Conclusions: Durant aquests 10 anys s’han assolit

la major part dels objectius prefixats, i s’ha posat de

manifest la importància de l’atenció domiciliària en un

barri amb la població tan envellida.

http://www.butlleti.cat/ca/Vol22/iss2/3

file_downloadDescarregar
Open Acces

Aquest article es distribueix sota els termes de la llicència de Creative Commons Reconeixement NoComercial-SenseObraDerivada​.

Els autors que publiquen en el Butlletí mantenen el dret de copyright sobre els seus articles i permeten que aquests siguin difosos lliurement. Això permet a tothom reproduir l’article mentre es respectin la atribucions d’autoria i detalls de citació.


Més populars Més Populars
Open Acces Open Acces

Butlletí de l'Atenció Primària de Catalunya
està distribuïda sota una llicència de Creative Commons Reconeixement NoComercial-SenseObraDerivada​.


Els treballs que els autors volen publicar al Butlletí han de ser enviats electrònicament fent servir el sistema d’enviament disponible a la web.
Els manuscrits poden enviar-se en català o castellà.


keyboard_arrow_up