Volum 23  Núm. 1  2021
Treballs Originals
Febrer de 2005
Diagnostiquem correctament els nostres pacients amb malaltia pulmonar obstructiva crònica?

Montserrat Freixas Laporta, Eulalia Borrell Thio, Antonia Lopez Sanchez, M. Mar Domingo Teixidor, Nuria Montella Jordana, Jaume Oriol Sabate.

Resum

Introducció i objectius: La malaltia pulmonar

obstructiva crònica (MPOC) és una malaltia crònica,

amb una prevalença a Espanya del 9,1%, entre els 40-

69 anys. Origina, aproximadament, un 10-12% de les

consultes d’atenció primària. Pel diagnòstic és imprescindible

la realització d’una espirometria que demostri

la presència d’obstrucció al flux aeri. L’objectiu de l’estudi

és conèixer quin percentatge de pacients amb

MPOC estan correctament diagnosticats i quina és la

infrautilització de l’espirometria en el nostre centre.

Tipus d’estudi: Estudi descriptiu observacional.

Emplaçament: Àrea Bàsica de Salut urbana.

Mesuraments i intervencions: Del registre de

malalties respiratòries cròniques, excloent els pacients

amb asma i bronquièctasis, es va calcular una mostra

de 117 pacients MPOC =40 anys. Es va comprovar l’existència

de dades espiromètriques en la HCAP i en el

seu defecte es va sol.licitar la prova. Es va considerar

MPOC ben diagnosticat al pacient que segons la

SEPAR presentés obstrucció crònica al flux aeri, i

prova broncodilatadora negativa.

Resultats: Dels 104 individus estudiats 89,4% eren

homes, 55,8% tenien 65-77 anys, 33,7% eren fumadors

actuals i 54,8% exfumadors. Estaven correctament

diagnosticats 37,4% dels MPOCs. Es va infrautilitzar

l’espirometria en 26,9% dels casos: 36,5% (1/38) dels

pacients controlats pel pneumòleg i 40,9% (27/66)

dels controlats pel metge de família. 25% (19/76) de

les espirometries existents en les HCAP dels suposats

MPOCs no eren obstructives. La prova broncodilatadora

va ser positiva en el 46,9% de les espirometries

amb obstrucció.

Conclusions: Hem de millorar en el diagnòstic de

la MPOC: infrautilitzem l’espirometria i no sempre la

sabem interpretar.

Paraules Clau: Espirometria, Malaltia Pulmonar

Obstructiva Crònica,Atenció Primària

http://www.butlleti.cat/ca/Vol23/iss1/3

file_downloadDescarregar
Open Acces

Aquest article es distribueix sota els termes de la llicència de Creative Commons Reconeixement NoComercial-SenseObraDerivada​.

Els autors que publiquen en el Butlletí mantenen el dret de copyright sobre els seus articles i permeten que aquests siguin difosos lliurement. Això permet a tothom reproduir l’article mentre es respectin la atribucions d’autoria i detalls de citació.


Més populars Més Populars
Open Acces Open Acces

Butlletí de l'Atenció Primària de Catalunya
està distribuïda sota una llicència de Creative Commons Reconeixement NoComercial-SenseObraDerivada​.


Els treballs que els autors volen publicar al Butlletí han de ser enviats electrònicament fent servir el sistema d’enviament disponible a la web.
Els manuscrits poden enviar-se en català o castellà.


keyboard_arrow_up