Volum 23  Núm. 2  2024
Treballs Originals
Juliol de 2005
L’atenció sociosanitària a la població immigrant: pàgina 5 intervenció preventiva? Experiència en dos equips d’atenció primària de l’Eixample de Barcelona

Susanna Torres Belmonte, Antoni Sisó Almirall, Jaume Benavent Areu.

Resum

L’atenció sanitària i/o sociosanitària constitueix en molts

casos la primera porta d’entrada institucionalitzada “al

sistema” de molts immigrants. Per això pretenem descriure

el tipus d’atenció sociosanitària, la inicial, la de la porta

d’entrada, des de la perspectiva de la consulta del treballador/

a social.

http://www.butlleti.cat/ca/Vol23/iss2/3

file_downloadDescarregar
Open Acces

Aquest article es distribueix sota els termes de la llicència de Creative Commons Reconeixement NoComercial-SenseObraDerivada​.

Els autors que publiquen en el Butlletí mantenen el dret de copyright sobre els seus articles i permeten que aquests siguin difosos lliurement. Això permet a tothom reproduir l’article mentre es respectin la atribucions d’autoria i detalls de citació.


Més populars Més Populars
Open Acces Open Acces

Butlletí de l'Atenció Primària de Catalunya
està distribuïda sota una llicència de Creative Commons Reconeixement NoComercial-SenseObraDerivada​.


Els treballs que els autors volen publicar al Butlletí han de ser enviats electrònicament fent servir el sistema d’enviament disponible a la web.
Els manuscrits poden enviar-se en català o castellà.


keyboard_arrow_up