Volum 23  Núm. 2  2020
Casos clínics
Juliol de 2005
Depressió resistent al tractament psiquiàtric

M Teresa Peñarrubia Maria, Elena Blanco García, Dolors Ruiz Blanes, A Serrano Blanco.

Resum

La depressió és una patologia molt prevalent a l’atenció

primària de salut. Davant de qualsevol trastorn depressiu

és important descartar una possible etiologia orgànica.

Algunes malalties endocrines, neurològiques, infeccioses

o farmacològiques, entre d’altres, poden ser l’etiologia

orgànica de trastorns depressius. Per això, s’ha de pensar

sempre en descartar-les. L’hipotiroïdisme i la depressió

són patologies molt prevalents a l’atenció primària,

que moltes vegades es presenten concomitantment. Està

documentada àmpliament la seva relació causa-efecte i

la importància que té la instauració del tractament hormonal

substitutiu. El cas clínic tracta d’una dona de 36

anys que consulta per símptomes psicòtics d’aparició brusca.

S’inicia tractament antipsicòtic amb escassa millora

clínica. Les alteracions analítiques d’un control rutinari

fan sospitar un quadre d’hipotiroïdisme. Amb la instauració

del tractament hormonal substitutiu l’evolució del

quadre depressiu ha estat satisfactòria. Aquesta presentació

atípica d’hipotiroïdisme en forma de trastorn depressiu

amb símptomes psicòtics fa pensar en la necessitat de refl

exionar per no infra-diagnosticar etiologies orgàniques.

http://www.butlleti.cat/ca/Vol23/iss2/6

file_downloadDescarregar
Open Acces

Aquest article es distribueix sota els termes de la llicència de Creative Commons Reconeixement NoComercial-SenseObraDerivada​.

Els autors que publiquen en el Butlletí mantenen el dret de copyright sobre els seus articles i permeten que aquests siguin difosos lliurement. Això permet a tothom reproduir l’article mentre es respectin la atribucions d’autoria i detalls de citació.


Més populars Més Populars
Open Acces Open Acces

Butlletí de l'Atenció Primària de Catalunya
està distribuïda sota una llicència de Creative Commons Reconeixement NoComercial-SenseObraDerivada​.


Els treballs que els autors volen publicar al Butlletí han de ser enviats electrònicament fent servir el sistema d’enviament disponible a la web.
Els manuscrits poden enviar-se en català o castellà.


keyboard_arrow_up