Volum 26  Núm. 3  2021
Casos clínics
Març de 2010
Variant clínica de la síndrome de Löfgren. A propòsit d’un cas

Maria Antònia Pou Giménez, Cèsar Díaz Torné.

Resum

La sarcoïdosi és una malaltia sistèmica, crònica, granulomatosa i d’etiologia desconeguda que afecta sobretot adults joves. El pulmó és l’òrgan més freqüentment afectat, però qualsevol altre pot resultar-ho. Les manifestacions clíniques estan relacionades amb el procés inflamatori granulomatós o amb les seqüeles secundàries a la lesió permanent provocada per aquest.

http://www.butlleti.cat/ca/Vol26/iss3/2

file_downloadDescarregar
Open Acces

Aquest article es distribueix sota els termes de la llicència de Creative Commons Reconeixement NoComercial-SenseObraDerivada​.

Els autors que publiquen en el Butlletí mantenen el dret de copyright sobre els seus articles i permeten que aquests siguin difosos lliurement. Això permet a tothom reproduir l’article mentre es respectin la atribucions d’autoria i detalls de citació.


Més populars Més Populars
Open Acces Open Acces

Butlletí de l'Atenció Primària de Catalunya
està distribuïda sota una llicència de Creative Commons Reconeixement NoComercial-SenseObraDerivada​.


Els treballs que els autors volen publicar al Butlletí han de ser enviats electrònicament fent servir el sistema d’enviament disponible a la web.
Els manuscrits poden enviar-se en català o castellà.


keyboard_arrow_up