Volum 27  Núm. 1  2021
Treballs Originals
Març de 2010
Compliment i resultats d’un examen de salut a immigrants

Mar Yuste Botey, Joaquim Enguix Cugat, María Atero Villén, Gemma Falcó Faydella, Nemesio Moreno Millan, Oksana Lushchenkova.

Resum

OBJECTIUS: Descriure el compliment i resultats d’un examen de salut a immigrants i els seus determinants socioeconòmics.

DISSENY: Estudi descriptiu transversal.

ÀMBIT D’ESTUDI: Centre urbà d’atenció primària.

MESURAMENTS I INTERVENCIONS: L´examen va consistir en anàlisi de sang i femtes, Mantoux en <35 anys o radiografia de>tòrax en >=35anys. Es va proposar als extracomunitaris atesos en cada consulta diària que residissin 5 anys com a màxim a la CEE durant un període de 8 mesos. Mitjançant anamnesi es van recollir els determinants socioeconòmics.

RESULTATS: El 60,7% (del 219 estudiats) són homes. Edat mitjana: 32,5 anys. Estança mitjana a Espanya: 2,27 anys. Països d’origen: 53,1% Llatinoamèrica, 30,1% Pakistan-Índia, 9,6% Marroc. No estaven regularitzats el 54,4%. Mitjana de persones per habitatge: 5,01. El 53,7% tenien estudis secundaris o universitaris (major en població llatinoamericana p<0,001%). El 37,6% afirma no treballar (83,6% equatorians i 50,8% Pakistan-Índia p<0,001%). Tòxics: 21,7% fumadors, 9,2% bevedors de risc (15% llatins i 3% resta p=0,006) i 1,8% altres drogues. Només el 39,7% completà tot l´estudi: 25% no va acudir a serologies, 48,4% no aportà les tres mostres de femtes, 31,8% no acceptaren o no es presentaren al Mantoux, el 26,4% no aportaren radiografia. AgHBs positiu 1,2%, VHC 3,1%, VIH 1,9%, lues 0%, rubèola 96% immune. Paràsits patològics en 4 persones. Mantoux positiu en 39,6%. Una radiografia alterada.

CONCLUSIONS: Observem un baix compliment en la realització de les exploracions complementaries. S’hauria de replantejar la factibilitat i la indicació d’un examen indiscriminat a immigrants asimptomàtics.

PARAULES CLAU: immigrants, cribratge, malalties infeccioses, atenció primària.

http://www.butlleti.cat/ca/Vol27/iss1/4

file_downloadDescarregar
Open Acces

Aquest article es distribueix sota els termes de la llicència de Creative Commons Reconeixement NoComercial-SenseObraDerivada​.

Els autors que publiquen en el Butlletí mantenen el dret de copyright sobre els seus articles i permeten que aquests siguin difosos lliurement. Això permet a tothom reproduir l’article mentre es respectin la atribucions d’autoria i detalls de citació.


Més populars Més Populars
Open Acces Open Acces

Butlletí de l'Atenció Primària de Catalunya
està distribuïda sota una llicència de Creative Commons Reconeixement NoComercial-SenseObraDerivada​.


Els treballs que els autors volen publicar al Butlletí han de ser enviats electrònicament fent servir el sistema d’enviament disponible a la web.
Els manuscrits poden enviar-se en català o castellà.


keyboard_arrow_up