Volum 27  Núm. 1  2020
Casos clínics
Març de 2010
Pacient jove amb debilitat localitzada

María Eugenia Pérez Domínguez, Teresa Mur Martí.

Resum

La debilitat o astènia és un motiu freqüent en les nostres consultes de cada dia. La majoria de pacients expliquen una sensació “de fatiga, cansament, aixafament” generalitzada, i atesa la seva freqüència i inespecificitat estem familiaritzats amb el seu estudi complet amb la finalitat de realitzar un despistatge correcte del problema. Però moltes altres vegades el pacient expressa una debilitat més localitzada d’un temps indefinit d’evolució, difícil d’avaluar i interpretar, i en molts casos, que ens passa desapercebuda. Amb aquest cas, pretenem transmetre la importància de saber reconèixer aquest símptoma aparentment banal i poc específic, que pot comportar canvis importants en la salut física i psíquica dels nostres pacients així com de la seva descendència.

http://www.butlleti.cat/ca/Vol27/iss1/5

file_downloadDescarregar
Open Acces

Aquest article es distribueix sota els termes de la llicència de Creative Commons Reconeixement NoComercial-SenseObraDerivada​.

Els autors que publiquen en el Butlletí mantenen el dret de copyright sobre els seus articles i permeten que aquests siguin difosos lliurement. Això permet a tothom reproduir l’article mentre es respectin la atribucions d’autoria i detalls de citació.


Més populars Més Populars
Open Acces Open Acces

Butlletí de l'Atenció Primària de Catalunya
està distribuïda sota una llicència de Creative Commons Reconeixement NoComercial-SenseObraDerivada​.


Els treballs que els autors volen publicar al Butlletí han de ser enviats electrònicament fent servir el sistema d’enviament disponible a la web.
Els manuscrits poden enviar-se en català o castellà.


keyboard_arrow_up