Volum 27  Núm. 2  2021
Articles especials
Març de 2010
Millora de la qualitat i de l’accés mitjançant l’augment de competències d’administratius i infermer en un consultori rural

Roser Marquet Palomer, Ferran Caritg, Montse Lopez, Montse Pi.

Resum

Objectius de millora: resoldre els problemes de salut i les demandes d’informació i tràmits de la forma més ràpida i amb els menys contactes possible, millorant alhora la qualitat de l’atenció que prestem. Emplaçament: consultori rural. Resultats esperats: demora mitjana per a cita prèvia metge i infermer <0,5 dies; resolució de visites sense cita prèvia en el dia per infermeria > 50%; entrega de resultat analítics per consulta telefònica >50%; mesura estàndard de qualitat assistencial (SQA) metge i infermer >580 punts. Intervencions: canvis en el procés d´obtenció de receptes, comunicats IT, derivacions, citacions remotes...; canvis en el disseny de les agendes de metge i infermer; promoció de l´obtenció de cites per Sanitat Respon i Internet; protocol·lització de l´atenció a les demandes sense cita. Resultats: mitjana de demora per cita prèvia 0,31 (metge) i 0,16 (infermer); resolució de visites sense cita prèvia per infermeria 76,28%; entrega del 75% dels resultats analítics per telèfon; SQA 601,13 metge, 607,44 infermer. Conclusions: l´augment de competències d’administratius i infermer i la reorganització dels processos per fer-lo efectiu millorar l´accés i la qualitat dels resultats de l´atenció en un consultori rural.

http://www.butlleti.cat/ca/Vol27/iss2/5

file_downloadDescarregar
Open Acces

Aquest article es distribueix sota els termes de la llicència de Creative Commons Reconeixement NoComercial-SenseObraDerivada​.

Els autors que publiquen en el Butlletí mantenen el dret de copyright sobre els seus articles i permeten que aquests siguin difosos lliurement. Això permet a tothom reproduir l’article mentre es respectin la atribucions d’autoria i detalls de citació.


Més populars Més Populars
Open Acces Open Acces

Butlletí de l'Atenció Primària de Catalunya
està distribuïda sota una llicència de Creative Commons Reconeixement NoComercial-SenseObraDerivada​.


Els treballs que els autors volen publicar al Butlletí han de ser enviats electrònicament fent servir el sistema d’enviament disponible a la web.
Els manuscrits poden enviar-se en català o castellà.


keyboard_arrow_up