Volum 27  Núm. 3  2020
Treballs Originals
Març de 2010
Patrons alimentaris i valoració de l’estat nutricional en població adulta atesa a l´Atenció Primària

Matilde González Solanellas, Marta Puig Soler, Ana Romagosa Perez-Portabella, Clàudia Caselles Montagut, Montserrat Grau Carod, Hegoi Segurola Gurrutxaga, M. Cleofé Perez-Portabella Maristany, Santiago Lancho Lancho, Edurne Zabaleta del Olmo.

Resum


Introducció:

Els patrons alimentaris influeixen en la salut del moment i poden determinar-la a llarg termini.Objectiu:Identificar els hàbits alimentaris i l’estat nutricional de la població entre 18 i 44 anys d’edat atesa en un centre d’atenció primària i estudiar els factors associats.Tipus d´estudi: Transversal.

Emplaçament:
Àrea bàsica urbana. SUBJECTES: Mostra aleatòria de 201 participants.
Mesuraments i intervencions: Dades sociodemogràfiques, mesures antropomètriques, recordatori ingesta darreres 24 hores, qüestionari freqüència alimentària setmanal.

Resultats:

L’edat mitjana de la població d’estudi va ser de 32,8 (Desviació Estàndard=6,7) anys. Un 62,7% (128) eren dones i 62,7% (126) immigrants. Un 45,3% (91) manifestava no fer cap tipus d’exercici. Un 60% dels participants referien un consum deficitari de lactis, fruites, carnis i farinacis i 80% de verdures. En canvi, un 58% referia un consum excessiu de lípids. Un 44,4% (56) dels immigrants era obès en comparació amb el 20,3% (15) dels autòctons (p=0,001). El percentatge de persones amb “cintura de risc” era superior entre els immigrants respecte als autòctons (19,0% vs 6,8%; p=0,017) i entre els que no feien exercici enfront dels que en feien (17,6% vs 8,1%; p=0,049). Per altra banda, els immigrants manifestaven fer menys exercici que els autòctons (42,1% vs 62,7%; p=0,013). La distribució acceptable de macronutrients en l’ingesta diària era més freqüent (ORajustada:4,7; IC del 95%:2,02-11,03) entre els immigrants que entre els autòctons.Conclusions: Els participants refereixen un consum deficitari dels principals grups d’aliments i excessiu de lípids. L’obesitat i la “cintura de risc” són més freqüents entre els immigrants i entre les persones que no fan exercici. A la població d’estudi, ser immigrant és la variable més explicativa de la distribució acceptable de macronutrients.Paraules clau: Hàbits Alimentaris; Immigrants, Pes i mesures corporals.SUPORT FINANCER: SEGON PREMI VII Ajuts a la Recerca de la CAMFiC.CONGRESSOS ON S’HAN PRESENTAT PART DELS

Resultats:
- Food consumption patterns in the adult population of mediterranean region. Comunicació-pòster presentat a “WONCA EUROPE Conference 2007”, París, França, del 17 al 20 d’octubre 2007.- Nutritional state in depressed urban area. Comunicació-pòster presentat a “WONCA EUROPE Conference 2007”, París, França, del 17 al 20 d’octubre 2007.- Estudi d’hàbits alimentaris d’una àrea urbana. Comunicació-pòster presentat al XXI Congrés de la CAMFIC, 23 maig, Salou.- Comparison of the nutritional anthropometric parameters between autochthonous and immigrant population. WONCA EUROPE Conference 2008, Istambul, del 3 al 7 de setembre 2008.- Nutritional habits and consumption patterns in a health district. WONCA EUROPE Conference 2008, Istambul, del 3 al 7 de setembre 2008.- Acceptat al XXVIII Congreso semFYC Madrid 2008: Comunicació oral, Dieta y Estado Nutricional en población atendida en un centro urbano.

http://www.butlleti.cat/ca/Vol27/iss3/5

file_downloadDescarregar
Open Acces

Aquest article es distribueix sota els termes de la llicència de Creative Commons Reconeixement NoComercial-SenseObraDerivada​.

Els autors que publiquen en el Butlletí mantenen el dret de copyright sobre els seus articles i permeten que aquests siguin difosos lliurement. Això permet a tothom reproduir l’article mentre es respectin la atribucions d’autoria i detalls de citació.


Més populars Més Populars
Open Acces Open Acces

Butlletí de l'Atenció Primària de Catalunya
està distribuïda sota una llicència de Creative Commons Reconeixement NoComercial-SenseObraDerivada​.


Els treballs que els autors volen publicar al Butlletí han de ser enviats electrònicament fent servir el sistema d’enviament disponible a la web.
Els manuscrits poden enviar-se en català o castellà.


keyboard_arrow_up