Volum 27  Núm. 4  2020
Treballs Originals
Març de 2010
Malaltia cerebrovascular en la Diabetis Mellitus i la Síndrome Metabòlica. Validesa de les taules de risc a l’Atenció Primària

Matilde González Solanellas, Marta Puig Soler, Ana Romagosa Perez-Portabella, Clàudia Caselles Montagut, Montserrat Grau Carod, Hegoi Segurola Gurrutxaga, M. Cleofé Perez-Portabella Maristany, Santiago Lancho Lancho, Edurne Zabaleta del Olmo.

Resum

Objectius: Avaluar el risc de malaltia cerebrovascular en la diabetis mellitus i la síndrome metabòlica, i analitzar la validesa de les taules de càlcul del risc cerebrovascular a l’atenció primària.

Disseny: Estudi de cohort multicèntric.

Emplaçament i participants: Àrees Bàsiques de Salut urbanes. Mostra aleatòria representativa de la població assignada entre 55 i 85 anys d’edat. Període entre 1998 i 2008. Intervencions: Seguiment de la cohort. Obtenció de dades inicials descriptives i seguiment anual descartant malaltia cardiovascular.

Resultats: Els valors obtinguts a les diferents escales, Framingham, ARIC i UKPDS mostren diferències significatives en els pacients que van presentar complicacions cerebrovasculars, per altra banda no s’observa relació estadísticament significativa entre el diagnòstic de Síndrome Metabòlica i l’aparició de complicacions de tipus cerebrovascular, així com tampoc amb aquelles persones amb diagnòstic de diabetis mellitus.

Conclusions: El risc de malaltia cerebrovascular en la diabetis mellitus als 10 anys és d’un 9,7% (IC95%:5,8-15,1) i de síndrome metabòlica d’un 8,3% (IC95%:5,1-12,7). Les taules de risc cerebrovascular utilitzades en aquest estudi són un bon predictor de malaltia cerebrovascular i mostren utilitat en atenció primària.

Paraules clau: Diabetis, Síndrome Metabòlic, malaltia cerebrovascular, risc Cardiovascular.

http://www.butlleti.cat/ca/Vol27/iss4/6

file_downloadDescarregar
Open Acces

Aquest article es distribueix sota els termes de la llicència de Creative Commons Reconeixement NoComercial-SenseObraDerivada​.

Els autors que publiquen en el Butlletí mantenen el dret de copyright sobre els seus articles i permeten que aquests siguin difosos lliurement. Això permet a tothom reproduir l’article mentre es respectin la atribucions d’autoria i detalls de citació.


Més populars Més Populars
Open Acces Open Acces

Butlletí de l'Atenció Primària de Catalunya
està distribuïda sota una llicència de Creative Commons Reconeixement NoComercial-SenseObraDerivada​.


Els treballs que els autors volen publicar al Butlletí han de ser enviats electrònicament fent servir el sistema d’enviament disponible a la web.
Els manuscrits poden enviar-se en català o castellà.


keyboard_arrow_up