Volum 28  Núm. 1  2021
Treballs Originals
Abril de 2010
Avaluació de l’eficàcia d’una intervenció cognitivo-conductual en el dolor crònic artròsic en l’àmbit de l’atenció primària: assaig clínic

Rosa Monteserín, Ana Llorente, Marisa Galán, Jaume Sellarés, Aser Muñoz, Elisabeth Rayo.

Resum
Resum Introducció. El dolor crònic per artrosi desencadena un conjunt d´esforços cognitius i de conductes que defineixen les estratègies d’enfrontament al mateix. Objectiu. Avaluar l´eficàcia d´un programa interdisciplinari centrat en teràpies cognitivo-conductuals per millorar la simptomatologia i la discapacitat en pacients amb dolor crònic per artrosis. Disseny. Assaig clínic aleatoritzat obert amb grup control. Emplaçament. Centre d´Atenció Primària urbà. Participants: Persones de 50- 75 anys, d´ambdós sexes, amb dolor crònic per artrosi de genoll, esquena o mans (N= 123). Període d´estudi, 18 mesos. Mesures i Intervenció. Mesures: Escala analògica visual, qüestionaris de capacitat funcional, qualitat de vida i d´ansietat-depressió. Escales de valoració del dolor i d’enfrontament al dolor. Intervenció interdisciplinària (metge/infermera/psicòloga clínica). Es van realitzar sessions educacionals per a la salut i aprenentatge de tècniques d’enfrontament al dolor crònic, amb una freqüència setmanal els primers 6 mesos i quinzenal els següents 6 mesos. Resultats. 120 subjectes, 59 aleatoritzats al grup intervenció i 61 al grup control. Després de la intervenció es van observar diferències estadísticament significatives en les variables “el dolor depèn de mi, del que jo faci” de l´escala de Valoració del dolor i en la variable “distracció” del qüestionari del CAD-R. Conclusió. Després de la intervenció, encara que els subjectes segueixin referint una intensitat de dolor similar al d´abans de la intervenció, els individus són més eficaços en el maneig del dolor, perquè són menys passius i utilitzen estratègies actives eficaces per afrontar el dolor. Paraules clau. Dolor, artrosis, teràpies cognitives, centre d´atenció primària

http://www.butlleti.cat/ca/Vol28/iss1/4

file_downloadDescarregar
Open Acces

Aquest article es distribueix sota els termes de la llicència de Creative Commons Reconeixement NoComercial-SenseObraDerivada​.

Els autors que publiquen en el Butlletí mantenen el dret de copyright sobre els seus articles i permeten que aquests siguin difosos lliurement. Això permet a tothom reproduir l’article mentre es respectin la atribucions d’autoria i detalls de citació.


Més populars Més Populars
Open Acces Open Acces

Butlletí de l'Atenció Primària de Catalunya
està distribuïda sota una llicència de Creative Commons Reconeixement NoComercial-SenseObraDerivada​.


Els treballs que els autors volen publicar al Butlletí han de ser enviats electrònicament fent servir el sistema d’enviament disponible a la web.
Els manuscrits poden enviar-se en català o castellà.


keyboard_arrow_up