Volum 28  Núm. 1  2024
Treballs Originals
Abril de 2010
Adherència del tractament antibiòtic en els quadres infecciosos a l’atenció primària mitjançant monitoratge electrònic

Nuria Sierra Montalbán, Silvia Hernandez Anadón, Carles Llor Vila, Ana Moragas Moreno, Marta Hernández Anadón, Carolina Bayona Faro.

Resum
OBJECTIU: Avaluar l’adherència del tractament antibiòtic observada en pacients amb quadres infecciosos no complicats i tractats amb diverses pautes antibiòtiques. DISSENY: Estudi observacional i prospectiu des del 2003 fins al 2008. ÀMBIT D’ESTUDI: Dos centres d’atenció primària de Catalunya. SUBJECTES: Pacients de 18 anys o més amb sospita d’infecció d’etiologia bacteriana de faringe, tracte respiratori inferior, tracte urinari, cutània o dental. MESURAMENTS PRINCIPALS: L’adherència terapèutica es va mesurar amb monitoratge electrònic o MEMS, avaluant percentatge de preses i presa d’almenys el 80% dels comprimits continguts en l’envàs. RESULTATS: Es van reclutar 530 pacients. D’aquests, 7 no van tornar l’envàs i dos més no donaren el consentiment informat per participar a l’estudi. Dels 521 pacients vàlids per a l’anàlisi d’adherència, 276 presentaren infecció del tracte respiratori inferior i 196 faringitis. El percentatge de comprimits presos va ser més alt per a les primeres (mitjana: 81,4±18,5%) mentre que el percentatge més baix s’observà en els pacients amb infeccions urinàries (64±31,2%; p0,01). El percentatge va ser més alt entre els que prengueren antibiòtics d‘una presa diària (94,6±12,1%), seguit dels de dos (83±19,9%), tres (74,5±18,1%) i quatre (49,2±29,6%; p0,001). Semblantment, van prendre almenys el 80% de dosis el 87%, 72,3%, 49,1% i 16,7% dels pacients, respectivament (p0,001). En l’anàlisi multivariant, l’incompliment es va associar amb la presència d’efectes secundaris, nombre de preses diàries i durada del tractament. CONCLUSIONS: L’adherència al tractament antibiòtic entre els pacients amb processos infecciosos és baix en el nostre país, sobretot quan es donen pautes antibiòtiques de tres i quatre preses diàries. PARAULES CLAU: Antibiòtic, Adherència, Compliment, Infecció respiratòria, Faringitis

http://www.butlleti.cat/ca/Vol28/iss1/5

file_downloadDescarregar
Open Acces

Aquest article es distribueix sota els termes de la llicència de Creative Commons Reconeixement NoComercial-SenseObraDerivada​.

Els autors que publiquen en el Butlletí mantenen el dret de copyright sobre els seus articles i permeten que aquests siguin difosos lliurement. Això permet a tothom reproduir l’article mentre es respectin la atribucions d’autoria i detalls de citació.


Més populars Més Populars
Open Acces Open Acces

Butlletí de l'Atenció Primària de Catalunya
està distribuïda sota una llicència de Creative Commons Reconeixement NoComercial-SenseObraDerivada​.


Els treballs que els autors volen publicar al Butlletí han de ser enviats electrònicament fent servir el sistema d’enviament disponible a la web.
Els manuscrits poden enviar-se en català o castellà.


keyboard_arrow_up