Volum 28  Núm. 3  2023
Treballs Originals
Desembre de 2010
El recolzament social percebut en pacients hiperfreqüentadors d’Atenció Primària

Raquel Vidal Estrada, Jordi Cebria Andreu, Carolina Palma Sevillano, Gemma Planells Palome, Josep Espinassa Rifa, Anna Estafanell Celma.

Resum

Introducció: Els pacients hiperfreqüentadors són motiu de preocupació per al sistema sanitari ja que ocupen més del 50% del temps de consulta del metge. A més, significa que són uns pocs usuaris els que generen la majoria de feina. Objectiu: Observar la relació entre la hiperfreqüentació i el recolzament social percebut pels pacients d’Atenció Primària. Disseny: Estudi observacional, descriptiu i transversal. Emplaçament: CAP de Granollers-Sud Participants: Hi van participar un total de 107 subjectes. Un grup de 52 subjectes hiperfreqüentadors i un grup control de 55 subjectes normofreqüentadors. Es va obtenir aquesta segona mostra mitjançant l’emparellament per parells amb el grup hiperfreqüentador en les variables sexe, edat, estat civil i malalties. Intervencions: Es va valorar el criteri d’hiperfreqüentació seguint el criteri d’estudi pioners. Es van obtenir aquestes dades mitjançant els registres informàtics del centre. Es va avaluar el recolzament social percebut pels pacients mitjançant l’Escala de Recolzament Social SS-B. Resultats: Es van obtenir diferències significatives entre ambdós grups respecte al recolzament total percebut (p=0.000), essent la mitjana menor per al grup hiperfreqüentador en totes les subescales del recolzament rebut dels familiars (recolzament emocional, socialització, assistència pràctica assistència econòmica i consell). Conclusions: els pacients hiperfreqüentadors tenen una percepció de menor recolzament social del grup primari (família) respecto al grup normofreqüentador, i podria ser aquest recolzament el que oferís un marc de contenció en el pacient, i per tant, el tipus de recolzament relacionat amb el patró de freqüentació en les consultes d’Atenció Primària. Paraules clau: Fonts de finançament: Aquets treball ha estat finançat per una Beca Col·laboració del Ministeri d’Educació i Ciència, i la Facultat de Psicologia Blanquerna, Universitat Ramon Llull.

http://www.butlleti.cat/ca/Vol28/iss3/3

file_downloadDescarregar
Open Acces

Aquest article es distribueix sota els termes de la llicència de Creative Commons Reconeixement NoComercial-SenseObraDerivada​.

Els autors que publiquen en el Butlletí mantenen el dret de copyright sobre els seus articles i permeten que aquests siguin difosos lliurement. Això permet a tothom reproduir l’article mentre es respectin la atribucions d’autoria i detalls de citació.


Més populars Més Populars
Open Acces Open Acces

Butlletí de l'Atenció Primària de Catalunya
està distribuïda sota una llicència de Creative Commons Reconeixement NoComercial-SenseObraDerivada​.


Els treballs que els autors volen publicar al Butlletí han de ser enviats electrònicament fent servir el sistema d’enviament disponible a la web.
Els manuscrits poden enviar-se en català o castellà.


keyboard_arrow_up