Volum 29  Núm. 1  2020
Casos clínics
Març de 2011
Tumoració de l’engonal d’un pacient jove

Marc Soler Pont, D.K. Abelló Bottomley, M. Vidal Cambra.

Resum

Les consultes per problemes dermatològics són força freqüents a l’Atenció Primària, tot i que en moltes ocasions es pot resoldre o bé orientar el cas, en determinades ocasions degut a les característiques de la patologia i la seva baixa incidència el diagnòstic i maneig queden fora de l’àmbit de la consulta primària.

http://www.butlleti.cat/ca/Vol29/iss1/3

file_downloadDescarregar
Open Acces

Aquest article es distribueix sota els termes de la llicència de Creative Commons Reconeixement NoComercial-SenseObraDerivada​.

Els autors que publiquen en el Butlletí mantenen el dret de copyright sobre els seus articles i permeten que aquests siguin difosos lliurement. Això permet a tothom reproduir l’article mentre es respectin la atribucions d’autoria i detalls de citació.


Més populars Més Populars
Open Acces Open Acces

Butlletí de l'Atenció Primària de Catalunya
està distribuïda sota una llicència de Creative Commons Reconeixement NoComercial-SenseObraDerivada​.


Els treballs que els autors volen publicar al Butlletí han de ser enviats electrònicament fent servir el sistema d’enviament disponible a la web.
Els manuscrits poden enviar-se en català o castellà.


keyboard_arrow_up