Volum 29  Núm. 2  2024
Casos clínics
Maig de 2011
Bloqueig auriculoventricular 2n grau

Lorena Díez García, Mais Khouli, Mª Antonia Ribas Batllori.

Resum

La fibril·lació auricular(FA) és l’arítmia sostinguda més freqüent. La prevalença depèn de l’edat, essent <1% en menors de 60 anys i >7% en majors de 80 anys. Les estimacions més recents estableixen que el 10% de la població presenta FA a l’edat de 75 anys.1 La reversió a ritme sinusal és el primer objectiu terapèutic. El fàrmac d’elecció en la FA paroxística estable hemodinàmicament, és l‘amiodarona proporcionant un índex de recurrència baix2.

http://www.butlleti.cat/ca/Vol29/iss2/2

file_downloadDescarregar
Open Acces

Aquest article es distribueix sota els termes de la llicència de Creative Commons Reconeixement NoComercial-SenseObraDerivada​.

Els autors que publiquen en el Butlletí mantenen el dret de copyright sobre els seus articles i permeten que aquests siguin difosos lliurement. Això permet a tothom reproduir l’article mentre es respectin la atribucions d’autoria i detalls de citació.


Més populars Més Populars
Open Acces Open Acces

Butlletí de l'Atenció Primària de Catalunya
està distribuïda sota una llicència de Creative Commons Reconeixement NoComercial-SenseObraDerivada​.


Els treballs que els autors volen publicar al Butlletí han de ser enviats electrònicament fent servir el sistema d’enviament disponible a la web.
Els manuscrits poden enviar-se en català o castellà.


keyboard_arrow_up