Volum 29  Núm. 2  2024
Casos clínics
Maig de 2011
Miositis ossificant posttraumàtica

Minerva Mas Heredia, Francesc Xavier Alemany González, Antoni Sisó Almirall.

Resum

Home de 48 anys que acut espontàniament a la consulta del metge de família (19.04.2010) per dolor al bessó de la cama dreta de 10 dies d’evolució, sense referir inicialment antecedent traumàtic previ.

http://www.butlleti.cat/ca/Vol29/iss2/3

file_downloadDescarregar
Open Acces

Aquest article es distribueix sota els termes de la llicència de Creative Commons Reconeixement NoComercial-SenseObraDerivada​.

Els autors que publiquen en el Butlletí mantenen el dret de copyright sobre els seus articles i permeten que aquests siguin difosos lliurement. Això permet a tothom reproduir l’article mentre es respectin la atribucions d’autoria i detalls de citació.


Més populars Més Populars
Open Acces Open Acces

Butlletí de l'Atenció Primària de Catalunya
està distribuïda sota una llicència de Creative Commons Reconeixement NoComercial-SenseObraDerivada​.


Els treballs que els autors volen publicar al Butlletí han de ser enviats electrònicament fent servir el sistema d’enviament disponible a la web.
Els manuscrits poden enviar-se en català o castellà.


keyboard_arrow_up