Volum 29  Núm. 2  2024
Treballs Originals
Maig de 2011
Validació d’una prova de detecció ràpida de l’estreptococ betahemolític del grup A en la faringitis de l’adult. Estudi FARINGOCAT.

Jordi Madurell, Montse Balagué Corbella, Mónica Gómez, Josep Maria Cots.

Resum

OBJECTIU: Determinar la validesa diagnòstica global i segons el nombre de criteris de Centor de la

tècnica antigènica ràpida (TAR) OSOM Strep A (Genzyme) de l’estreptococ betahemolític del grup A

en la faringoamigdalitis aguda de l’adult.

DISSENY: Estudi de proves diagnòstiques emmarcat dins d’un assaig clínic controlat multicèntric.

ÀMBIT D’ESTUDI: Centres d’Atenció Primària de Catalunya.

SUBJECTES: Pacients de 14 a 60 anys que van acudir a la consulta el 2008 amb un o més criteris de

Centor: exsudat faringoamidalar, febre termometrada o percebuda, adenopaties laterocervicals

doloroses i absència de tos.

MESURAMENTS PRINCIPALS: Resultat de la TAR i del cultiu de les mostres preses als pacients de

l’estudi.

RESULTATS: Dels 557 pacients inclosos en l’assaig clínic es van obtenir resultats en 273 pacients amb

TAR per a l’estudi de validació. L’edat mitjana fou de 31,9 anys (DE=0,7 anys). El 64,8% (n=177)

foren dones. Van presentar un, dos, tres i quatre criteris de Centor n=98 (35,9%), n=90 (33%),

n=67 (24,5) i n=18 (6,6%) pacients respectivament. El cultiu fou positiu en n= 63 (23,1%) casos i

en n=11 (11,2%), n=15 (16,7 %), n=27 (40,3%) i n=10 (55,5%) pacients de cadascun d’aquests

grups. La TAR va tenir una sensibilitat del 87,3%, una especificitat del 87,5%, un valor predictiu

positiu del 67,9% i un valor predictiu negatiu del 95,8%.

CONCLUSIONS: La TAR és útil en el diagnòstic de la faringitis estreptocòccia de l’adult.

PARAULES CLAU: Faringitis de l’adult, Streptococcus pyogenes, Estreptococ betahemolític del grup A,

Tècnica de diagnòstic ràpid

REGISTRE DE L’ASSAIG CLÍNIC: Current Control Trials ISRCTN23587778.

http://www.butlleti.cat/ca/Vol29/iss2/4

file_downloadDescarregar
Open Acces

Aquest article es distribueix sota els termes de la llicència de Creative Commons Reconeixement NoComercial-SenseObraDerivada​.

Els autors que publiquen en el Butlletí mantenen el dret de copyright sobre els seus articles i permeten que aquests siguin difosos lliurement. Això permet a tothom reproduir l’article mentre es respectin la atribucions d’autoria i detalls de citació.


Més populars Més Populars
Open Acces Open Acces

Butlletí de l'Atenció Primària de Catalunya
està distribuïda sota una llicència de Creative Commons Reconeixement NoComercial-SenseObraDerivada​.


Els treballs que els autors volen publicar al Butlletí han de ser enviats electrònicament fent servir el sistema d’enviament disponible a la web.
Els manuscrits poden enviar-se en català o castellà.


keyboard_arrow_up