Volum 30  Núm. 2  2021
Casos clínics
Juny de 2012
Hematúria. Compte on et banyes!

Elena Serra Buxeda, Julián Navarro Osuna, Montserrat Ciurana Tebé.

Resum

Els fluxos migratoris i les noves tendències en el turisme comporten un nou repte per al sistema sanitari i els seus professionals, que han de fer front a patologies importades, el diagnòstic de les quals cada cop és més freqüent i que, per tant, no poden passar desapercebudes. En aquest treball es presenta el cas d’un immigrant jove amb hematúria i orientació diagnòstica de neoplàsia vesical per la qual va rebre tractament quirúrgic. El diagnòstic final però, no va ser l’esperat.

http://www.butlleti.cat/ca/Vol30/iss2/1

file_downloadDescarregar
Open Acces

Aquest article es distribueix sota els termes de la llicència de Creative Commons Reconeixement NoComercial-SenseObraDerivada​.

Els autors que publiquen en el Butlletí mantenen el dret de copyright sobre els seus articles i permeten que aquests siguin difosos lliurement. Això permet a tothom reproduir l’article mentre es respectin la atribucions d’autoria i detalls de citació.


Més populars Més Populars
Open Acces Open Acces

Butlletí de l'Atenció Primària de Catalunya
està distribuïda sota una llicència de Creative Commons Reconeixement NoComercial-SenseObraDerivada​.


Els treballs que els autors volen publicar al Butlletí han de ser enviats electrònicament fent servir el sistema d’enviament disponible a la web.
Els manuscrits poden enviar-se en català o castellà.


keyboard_arrow_up