Volum 30  Núm. 2  2021
Articles especials
Juny de 2012
Salut física i Trastorn mental greu

Quintí Foguet Boreu.

Resum

El trastorn mental greu (TMG) engloba un conjunt d’entitats nosològiques de naturalesa i presentació clínica ben diverses (bàsicament, inclou els pacients que pateixen esquizofrènia, trastorn esquizoafectiu, trastorn bipolar, però també casos com ara trastorn depressiu major greu, trastorn de personalitat, i altres) que tenen en comú el fet que presenten criteris de gravetat i persistència en el temps, amb tendència al deteriorament i a l’alteració de les relacions personals, familiars i socials de la persona que les pateix (1). Els pacients amb TMG són particularment vulnerables a multitud de problemes mèdics. En general, entre el 50-90% dels TMG tenen almenys un problema crònic de salut i la proporció de malaltia duplica a la població general, amb l’impacte conseqüent en la seva qualitat de vida (2).

http://www.butlleti.cat/ca/Vol30/iss2/4

file_downloadDescarregar
Open Acces

Aquest article es distribueix sota els termes de la llicència de Creative Commons Reconeixement NoComercial-SenseObraDerivada​.

Els autors que publiquen en el Butlletí mantenen el dret de copyright sobre els seus articles i permeten que aquests siguin difosos lliurement. Això permet a tothom reproduir l’article mentre es respectin la atribucions d’autoria i detalls de citació.


Més populars Més Populars
Open Acces Open Acces

Butlletí de l'Atenció Primària de Catalunya
està distribuïda sota una llicència de Creative Commons Reconeixement NoComercial-SenseObraDerivada​.


Els treballs que els autors volen publicar al Butlletí han de ser enviats electrònicament fent servir el sistema d’enviament disponible a la web.
Els manuscrits poden enviar-se en català o castellà.


keyboard_arrow_up