Volum 31  Núm. 1  2024
Treballs Originals
Maig de 2013
Nivells de proteïna C reactiva en les exacerbacions de la malaltia pulmonar obstructiva crònica no greu

Ana Moragas Moreno, Carles Llor Vila, Silvia Hernandez Anadón, Carolina Bayona Faro, Marc Miravitlles.

Resum

Objectiu.

Conèixer les concentracions de la proteïna C reactiva (PCR) en les exacerbacions de la malaltia pulmonar obstructiva crònica (MPOC) no greu.

Disseny.

Estudi descriptiu observa-cional amb l’ús de dades d’un assaig clínic.

Emplaçament.

Centres d’atenció primària de Catalunya.

Participants.

Pacients = 40 anys, fumadors o exfumadors = 10 paquets-any, amb diagnòstic d’MPOC no greu mitjançant resultat espiromètric amb prova postbroncodilatadora amb suposada exacerbació infecciosa.

Mesuraments principals.

Es van recollir les característiques clíniques de l´exacerbació i es va efectuar una determinació de PCR en sang capil·lar.

Resultats.

Es van incloure 353 subjectes, dels quals 310 van ser vàlids per a l’anàlisi (87,8%). L´edat mitjana va ser de 68,1 ± 10,4 anys, amb un FEV1 mitjà del 65% ± 11,9%. La mediana de PCR va ser 18 mg/l (amplitud interquartil: 31 mg/l). Un total de 171 pacients van presentar nivells = 20 mg/l (54,8%). Les seves concentracions van ser significativament més elevades en pacients amb exacerbacions de tipus I (mediana: 31 mg/l) que en les de tipus II i III (16 i 14,5 mg/l, respectivament, p

Conclusions.

La PCR és més alta en exacerbacions de tipus I i en fumadors, indicant major càrrega bacteriana.

http://www.butlleti.cat/ca/Vol31/iss1/1

file_downloadDescarregar
Open Acces

Aquest article es distribueix sota els termes de la llicència de Creative Commons Reconeixement NoComercial-SenseObraDerivada​.

Els autors que publiquen en el Butlletí mantenen el dret de copyright sobre els seus articles i permeten que aquests siguin difosos lliurement. Això permet a tothom reproduir l’article mentre es respectin la atribucions d’autoria i detalls de citació.


Més populars Més Populars
Open Acces Open Acces

Butlletí de l'Atenció Primària de Catalunya
està distribuïda sota una llicència de Creative Commons Reconeixement NoComercial-SenseObraDerivada​.


Els treballs que els autors volen publicar al Butlletí han de ser enviats electrònicament fent servir el sistema d’enviament disponible a la web.
Els manuscrits poden enviar-se en català o castellà.


keyboard_arrow_up