Volum 31  Núm. 1  2024
Treballs Originals
Maig de 2013
Efectivitat i complementarietat de les infiltracions i la teràpia neural segmental per al tractament de l’espatlla dolorosa

Olga Lóriz Peralta, Almudena Raya Rejón, Joan Manel Marin Gamito, Carmen Maribel Carrera Montes, Maria José Venegas Barrero.

Resum
Objectiu:
Descriure quant podria millorar la simptomatologia de l’espatlla dolorosa si utilitzem les infiltracions i la teràpia neural segmental de forma complementària. Emplaçament: Centre d’Atenció Primària Badalona-6 (Barcelona) . Participants: 46 pacients entre 24-82 anys, amb espatlla dolorosa sense remissió després d’almenys un mes de tractament farmacològic i rehabilitació domiciliaria. Mesurament principals: es van recollir dades per quantificar dolor mitjançant l’escala visual analògica (EVA) i sobre consum de fàrmacs mitjançant entrevista personal.
Resultats:
En 27 iniciem la intervenció infiltrant i 19 amb teràpia neural. Mitjana de mesos del dolor previs a la intervenció: 12,93 (Desviació Estàndard DE: 20,42). EVA mitjana preintervenció: 7,67 (DE: 1,63), millora de l’EVA mitjana (diferència entre EVA mitjana inicial i EVA mitjana postintervenció) a les 2-4 setmanes 4,33 (DE: 2,80) als 3 mesos 5,71(DE: 2,92) i als 6 mesos 5,89 (DE: 2,90), percentualment: 54.53%, 71.25% i 73.13%. En el consum farmacològic per al dolor detectem un 70% de reducció a les 2-4 setmanes, un 72% a los 3 meses y un 74% a los 6 meses. A 10 pacients (21,73% del total, 6 que van iniciar la intervenció amb teràpia neural segmental i 4 que la van iniciar amb infiltracions) es va realitzar l’altra tècnica per manca de millora amb la primera, el 90% dels quals van millorar més del 75% la seva simptomatologia.
Conclusions:
Els nostres resultats suggereixen que la teràpia neural i les infiltracions probablement són útils per disminuir dolor i consum farmacològic en l’espatlla dolorosa, especialment utilitzant-se forma complementària.

http://www.butlleti.cat/ca/Vol31/iss1/2

file_downloadDescarregar
Open Acces

Aquest article es distribueix sota els termes de la llicència de Creative Commons Reconeixement NoComercial-SenseObraDerivada​.

Els autors que publiquen en el Butlletí mantenen el dret de copyright sobre els seus articles i permeten que aquests siguin difosos lliurement. Això permet a tothom reproduir l’article mentre es respectin la atribucions d’autoria i detalls de citació.


Més populars Més Populars
Open Acces Open Acces

Butlletí de l'Atenció Primària de Catalunya
està distribuïda sota una llicència de Creative Commons Reconeixement NoComercial-SenseObraDerivada​.


Els treballs que els autors volen publicar al Butlletí han de ser enviats electrònicament fent servir el sistema d’enviament disponible a la web.
Els manuscrits poden enviar-se en català o castellà.


keyboard_arrow_up