Volum 31  Núm. 2  2024
Treballs Originals
Novembre de 2013
Relació entre comorbiditat i estat funcional en pacients d’atenció primària amb fibromiàlgia (estudi FIBROQOL)

Otilia C. Torres Villar, Aldara Martínez Barreira, Dafne L. Soriano Villanueva, Rita Fernández Vergel, Juan V. Luciano Devis, Mª Teresa Peñarrubia María.

Resum

Objectius: Descriure la comorbiditat de pacients amb fibromiàlgia (FM) i analitzar la seva possible relació amb l’estat funcional. Disseny: Transversal. Anàlisi descriptiu i de línia base d’un assaig clínic aleatoritzat, multicèntric (estudi FIBROQOL). 

Emplaçament: Àmbit urbà. Marc d’Atenció Primària (AP). 

Participants: Criteris d’inclusió: confirmació del diagnòstic de FM segons criteris ACR 1990, 18-75 anys. 

Criteris d’exclusió: deteriorament cognitiu, malaltia reumatològica conco-mitant greu, esperança de vida menor de 12 mesos, analfabetisme. Es va contactar amb 484 subjectes, 268 es van excloure (80 no contacte, 128 rebutgen, 60 criteris d’exclusió). 

Mostra final de 216 participants. 

Mesures principals: variables sociodemogràfiques, història de la malaltia, patologies comòrbides, Fibro-myalgia Impact Questionnaire (FIQ). 

Resultats: 97,68% dones; edat 55,2 anys (Desviació Estàndard (DE) 8,5); 31,9% actives laboralment; 56% estudis primaris; 14,7 anys d’evolució; patologies comòrbides més freqüents: 72,2% artrosi, 64,4% depressió, 63,9% lumbàlgia, 62,2% ansietat 61,6% cervicàlgia. Valor mig del FIQ (0-80) 57,4 (DE 13,1). La variabilitat del FIQ es correlaciona amb el nombre de malalties comòrbides de forma esta-dísticament significativa (r=0,183; p

http://www.butlleti.cat/ca/Vol31/iss2/3

file_downloadDescarregar
Open Acces

Aquest article es distribueix sota els termes de la llicència de Creative Commons Reconeixement NoComercial-SenseObraDerivada​.

Els autors que publiquen en el Butlletí mantenen el dret de copyright sobre els seus articles i permeten que aquests siguin difosos lliurement. Això permet a tothom reproduir l’article mentre es respectin la atribucions d’autoria i detalls de citació.


Més populars Més Populars
Open Acces Open Acces

Butlletí de l'Atenció Primària de Catalunya
està distribuïda sota una llicència de Creative Commons Reconeixement NoComercial-SenseObraDerivada​.


Els treballs que els autors volen publicar al Butlletí han de ser enviats electrònicament fent servir el sistema d’enviament disponible a la web.
Els manuscrits poden enviar-se en català o castellà.


keyboard_arrow_up