Volum 32  Núm. 1  2020
Articles especials
Març de 2014
L´atenció primària rural a Catalunya. Situació i opinió dels assistents a la I Jornada d´Atenció Primària al Món Rural (2011)

Màrius Fígols Pedrosa, Laia Font Ribera, Joan Deniel Rosanas, Josep Vidal Alaball, Lurdes Alonso Vallès, Maria Gassó Tarrés.

Resum

La medicina rural es pot definir com la que s’exerceix en el mitjà rural i que té unes característiques específiques que la distingeixen de l’entorn urbà com la polivalència dels professionals i l’atenció integral al pacient. Són tres els factors que poden explicar aquestes característiques: la situació geogràfica d’aïllament pròpia dels entorns rurals, la relació amb la població atesa i la facilitat d’accés al professional.

http://www.butlleti.cat/ca/Vol32/iss1/3

file_downloadDescarregar
Open Acces

Aquest article es distribueix sota els termes de la llicència de Creative Commons Reconeixement NoComercial-SenseObraDerivada​.

Els autors que publiquen en el Butlletí mantenen el dret de copyright sobre els seus articles i permeten que aquests siguin difosos lliurement. Això permet a tothom reproduir l’article mentre es respectin la atribucions d’autoria i detalls de citació.


Més populars Més Populars
Open Acces Open Acces

Butlletí de l'Atenció Primària de Catalunya
està distribuïda sota una llicència de Creative Commons Reconeixement NoComercial-SenseObraDerivada​.


Els treballs que els autors volen publicar al Butlletí han de ser enviats electrònicament fent servir el sistema d’enviament disponible a la web.
Els manuscrits poden enviar-se en català o castellà.


keyboard_arrow_up