Volum 32  Núm. 2  2024
Treballs Originals
Juny de 2014
Fiabilitat i validesa de la versió espanyola del test de Fresno. Avaluant les competències dels residents de medicina familiar i comunitària en pràctica basada en l’evidència

Gemma Flores Mateo, Josep M Argimon Pallàs, Josep Jiménez Villa, Enriqueta Pujol Ribera.

Resum
Objectius: Adaptar a l’espanyol i validar el test de Fresno per avaluar les competències en pràctica basada en l’evidència (PBE). Conèixer l’efectivitat d’una intervenció formativa als residents de medicina familiar i comunitària (MFiC) en aquestes competències. Subjectes i mètodes Disseny: Adaptació transcultural del test a l’espanyol seguint recomanacions internacionals. Estudi transversal per avaluar la fiabilitat i la validesa del test. Estudi abans després per analitzar l’efectivitat de la intervenció formativa. Emplaçament: Unitats docents de MFiC de Catalunya. Participants: Tutors de MFiC (experts, n=56), residents segon any (principiants, n=202) i especialistes en MFiC (experiència intermèdia, n=17). Mesures: edat, sexe i cursos de PBE previs a la intervenció formativa. El test de Fresno de coneixements i habilitats en PBE. Mesures de resultats principals: consistència interna, concordança intra i entre avaluadors; anàlisi dels ítems i capacitat de detectar canvis significatius. Intervenció formativa: Curs amb 4 sessions interactives de 4 hores. Resultats: van participar 275 persones. Van completar el pretest el 94,1% (190/202) dels residents i el 75,2% (152/202) van retornar els dos qüestionaris. Alfa de Cronbach 0,88 i 0,77, respectivament. Fiabilitat entre avaluadors: 0,95 pre-intervenció i 0,85 post-intervenció i intra-avaluador 0,71 i 0,81, respectivament. La puntuació mitjana: residents 60,4, experts 149,8, i grup intermedi 110,4 (PConclusions: La versió espanyola del test de Fresno és una eina fiable i vàlida per avaluar coneixements i habilitats en PBE.

http://www.butlleti.cat/ca/Vol32/iss2/4

file_downloadDescarregar
Open Acces

Aquest article es distribueix sota els termes de la llicència de Creative Commons Reconeixement NoComercial-SenseObraDerivada​.

Els autors que publiquen en el Butlletí mantenen el dret de copyright sobre els seus articles i permeten que aquests siguin difosos lliurement. Això permet a tothom reproduir l’article mentre es respectin la atribucions d’autoria i detalls de citació.


Més populars Més Populars
Open Acces Open Acces

Butlletí de l'Atenció Primària de Catalunya
està distribuïda sota una llicència de Creative Commons Reconeixement NoComercial-SenseObraDerivada​.


Els treballs que els autors volen publicar al Butlletí han de ser enviats electrònicament fent servir el sistema d’enviament disponible a la web.
Els manuscrits poden enviar-se en català o castellà.


keyboard_arrow_up