Volum 32  Núm. 3  2020
Casos clínics
Octubre de 2014
Poliúria i polidípsia, no sempre és diabetis mellitus

Antonio Espino García, Sara Porta Acosta, Carme Jorge Tufet.

Resum

La polidípsia psicogènica1 és un trastorn clínic que es caracteritza per poliúria i polidípsia i és freqüent en pacients hospitalitzats amb trastorns psiquiàtrics. La fisiopatologia subjacent d´aquesta síndrome és poc clara, i hi ha múltiples factors implicats, incloent un defecte de l´hipotàlem i els efectes adversos de la medicació. Pot produir hiponatrèmia i es caracteritza per símptomes de confusió, letargia, psicosi i/o convulsions.

http://www.butlleti.cat/ca/Vol32/iss3/4

file_downloadDescarregar
Open Acces

Aquest article es distribueix sota els termes de la llicència de Creative Commons Reconeixement NoComercial-SenseObraDerivada​.

Els autors que publiquen en el Butlletí mantenen el dret de copyright sobre els seus articles i permeten que aquests siguin difosos lliurement. Això permet a tothom reproduir l’article mentre es respectin la atribucions d’autoria i detalls de citació.


Més populars Més Populars
Open Acces Open Acces

Butlletí de l'Atenció Primària de Catalunya
està distribuïda sota una llicència de Creative Commons Reconeixement NoComercial-SenseObraDerivada​.


Els treballs que els autors volen publicar al Butlletí han de ser enviats electrònicament fent servir el sistema d’enviament disponible a la web.
Els manuscrits poden enviar-se en català o castellà.


keyboard_arrow_up