Volum 33  Núm. 1  2024
Casos clínics
Febrer de 2015
La icterícia ens fa pensar... Entre la toxicitat farmacològica i la síndrome paraneoplàsica

Ana Pérez Granados, Anna Vitòria Codina, Martí Birulés Pons.

Resum

Es presenta un cas d’una dona que consulta per pruïja i a l’exploració s’objec-tiva icterícia. La icterícia és un motiu de consulta relativament freqüent a l’atenció primària. Habitualment es pensa en processos infecciosos i en tumoracions bilio-pancreàtiques, però no s’ha d’oblidar els casos d’hepatitis tòxica, les hemòlisis, les alteracions genètiques o, fins i tot, la síndrome paraneoplàsica.

http://www.butlleti.cat/ca/Vol33/iss1/4

file_downloadDescarregar
Open Acces

Aquest article es distribueix sota els termes de la llicència de Creative Commons Reconeixement NoComercial-SenseObraDerivada​.

Els autors que publiquen en el Butlletí mantenen el dret de copyright sobre els seus articles i permeten que aquests siguin difosos lliurement. Això permet a tothom reproduir l’article mentre es respectin la atribucions d’autoria i detalls de citació.


Més populars Més Populars
Open Acces Open Acces

Butlletí de l'Atenció Primària de Catalunya
està distribuïda sota una llicència de Creative Commons Reconeixement NoComercial-SenseObraDerivada​.


Els treballs que els autors volen publicar al Butlletí han de ser enviats electrònicament fent servir el sistema d’enviament disponible a la web.
Els manuscrits poden enviar-se en català o castellà.


keyboard_arrow_up