Volum 33  Núm. 2  2021
Casos clínics
Octubre de 2015
Neoplàsia pulmonar metastàtica diagnosticada en una unitat de cirurgia menor

Bernat de Pablo Márquez, Marta Serra Gallego, Anna Ripoll Ramos.

Resum

Presentem el cas de pacient de 54 anys d´edat remesa a la Unitat de Cirurgia Menor Ambulatòria per bultoma en cuir cabellut, orientat com a quist triquilèmic. Les troballes en l´exploració física no corresponien amb aquesta patologia, pels quals es van sol·licitar exploracions complementàries que van portar a un diagnòstic inesperat.

http://www.butlleti.cat/ca/Vol33/iss2/2

file_downloadDescarregar
Open Acces

Aquest article es distribueix sota els termes de la llicència de Creative Commons Reconeixement NoComercial-SenseObraDerivada​.

Els autors que publiquen en el Butlletí mantenen el dret de copyright sobre els seus articles i permeten que aquests siguin difosos lliurement. Això permet a tothom reproduir l’article mentre es respectin la atribucions d’autoria i detalls de citació.


Més populars Més Populars
Open Acces Open Acces

Butlletí de l'Atenció Primària de Catalunya
està distribuïda sota una llicència de Creative Commons Reconeixement NoComercial-SenseObraDerivada​.


Els treballs que els autors volen publicar al Butlletí han de ser enviats electrònicament fent servir el sistema d’enviament disponible a la web.
Els manuscrits poden enviar-se en català o castellà.


keyboard_arrow_up