Volum 33  Núm. 2  2021
Treballs Originals
Octubre de 2015
Tractament de l´ungla encarnada en una unitat de cirurgia menor, deu anys d’experiència

Bernat de Pablo Márquez, Antonio Arevalo Genicio, Marta Serra Gallego, Anna Ripoll Ramos, Núria Giménez Gómez.

Resum
Introducció L’ungla encarnada o onicocriptosi és un motiu de consulta habitual en Atenció Primària i una patologia freqüent en les Unitats de Cirurgia Menor Ambulatòria (UCIMA). Presentem una revisió dels procediments quirúrgics de l’esmentada patologia durant els 10 anys de funcionament d’una UCIMA. Material i mètodes Estudi descriptiu retrospectiu dels procediments quirúrgics realitzats durant 10 anys. Recollida de dades dels fulls quirúrgics i històries clíniques. Anàlisi estadística amb SPSS© 16. Resultats Es van recollir 184 procediments quirúrgics entre gener de 2003 i setembre de 2013, dels quals un 51% es van realitzar en homes. L’edat mitjana va ser de 32 anys. Es va constatar un augment progressiu del nombre de cirurgies per any, amb una mitjana de 16 procediments per any. La tècnica quirúrgica més utilitzada va ser l’onicoexèresi parcial amb matricectomia física per curetatge i química amb fenol al 88%. No va existir cap cas de complicació major de la cirurgia, la complicació més freqüent va ser la recidiva, amb un 15% d’incidència en els procediments realitzats en la UCIMA. No es va trobar relació estadística entre les recidives i la tècnica quirúrgica utilitzada. Conclusions Els resultats d’aquest estudi mostren que la cirurgia de l’ungla encarnada és un procediment segur i fàcilment realitzable des de l’àmbit d’Atenció Primària, essent la seva principal complicació la recidiva.

http://www.butlleti.cat/ca/Vol33/iss2/4

file_downloadDescarregar
Open Acces

Aquest article es distribueix sota els termes de la llicència de Creative Commons Reconeixement NoComercial-SenseObraDerivada​.

Els autors que publiquen en el Butlletí mantenen el dret de copyright sobre els seus articles i permeten que aquests siguin difosos lliurement. Això permet a tothom reproduir l’article mentre es respectin la atribucions d’autoria i detalls de citació.


Més populars Més Populars
Open Acces Open Acces

Butlletí de l'Atenció Primària de Catalunya
està distribuïda sota una llicència de Creative Commons Reconeixement NoComercial-SenseObraDerivada​.


Els treballs que els autors volen publicar al Butlletí han de ser enviats electrònicament fent servir el sistema d’enviament disponible a la web.
Els manuscrits poden enviar-se en català o castellà.


keyboard_arrow_up