Volum 33  Núm. 2  2023
Treballs Originals
Octubre de 2015
Efectes de la realització d´infiltracions intraarticulars amb triamcinolona sobre la qualitat de vida i consum de fàrmacs en pacients amb gonartrosi

Alícia Capella Guillén, Raquel Adroer Martori, Estrella Rodero Pérez, Sílvia Cañadas Crespo, Olga Lucía Arias Agudelo, Jacobovski Bruno.

Resum

Objectiu:

Mesurar l’efectivitat de les infiltracions de triamcinolona intraarticular a pacients amb gonartrosi procedents de les consultes d’Atenció Primària. Disseny: estudi no aleatoritzat d’intervenció abans-després.

Emplaçament:

ABS Florida Nord, a l’Hospitalet de Llobregat. Participants intervencions: pacients que presentaven gonàlgia secundària a gonartrosi no controlada amb fàrmacs analgèsics convencionals.

Resultats:
Població 74 pacients, 84% dones. Mitjana d’edat en homes 74 anys, les dones 62 anys. 70% amb dolor bilateral. Es va practicar 1 infiltració a 13,5% dels pacients, 2 infiltracions al 28% i tres al 58%. La milloria en l’escala EVA del dolor va aparèixer als 15 dies i es va mantenir durant els 6 mesos, independentment del nombre d’infiltracions. Es va produir una reducció en la puntuació del qüestionari WOMAC en els tres ítems avaluats també de forma mantinguda. I també sense relació amb el nombre d’infiltracions realitzades. El consum de fàrmacs analgèsics va disminuir, especialment al grup de tramadol i codeïna. Conclusions: Hi ha una milloria de la qualitat de vida des de la primera infiltració i una disminució del consum de fàrmacs, mantinguda en el temps. La infiltració amb glucocorticoides intraarticular és una tècnica segura, amb poques complicacions i que no altera l’evolució de la malaltia. Els nostres resultats són compatibles amb altres estudis en població més jove. És una bona eina terapèutica que es podria aplicar des d’AP en pacients amb comorbiditat no tributaris d’intervenció quirúrgica, o com a mesura pal·liativa del dolor prèvia a la rehabilitació o cirurgia.

http://www.butlleti.cat/ca/Vol33/iss2/5

file_downloadDescarregar
Open Acces

Aquest article es distribueix sota els termes de la llicència de Creative Commons Reconeixement NoComercial-SenseObraDerivada​.

Els autors que publiquen en el Butlletí mantenen el dret de copyright sobre els seus articles i permeten que aquests siguin difosos lliurement. Això permet a tothom reproduir l’article mentre es respectin la atribucions d’autoria i detalls de citació.


Més populars Més Populars
Open Acces Open Acces

Butlletí de l'Atenció Primària de Catalunya
està distribuïda sota una llicència de Creative Commons Reconeixement NoComercial-SenseObraDerivada​.


Els treballs que els autors volen publicar al Butlletí han de ser enviats electrònicament fent servir el sistema d’enviament disponible a la web.
Els manuscrits poden enviar-se en català o castellà.


keyboard_arrow_up