Volum 34  Núm. 1  2022
Casos clínics
Febrer de 2016
Hidrocele

David Pedrazas López, Bernat de Pablo Márquez, David García Font.

Resum

Presentem el cas d’un home de 19 anys que va consultar el seu metge d’atenció primària per massa testicular. Després de l’exploració física i les exploracions complementàries, el pacient va ser diagnosticat d’hidrocele, i va ser remès a Urologia per a tractament quirúrgic. La massa testicular en pacient jove ha de ser sempre valorada amb molta cautela, ja que en el diagnòstic diferencial s’inclouen tumors testiculars potencialment greus. Presentem una revisió de l’abordatge de d’hidrocele en Atenció Primària, incloent diagnòstic, diagnòstic diferencial i tractament.

http://www.butlleti.cat/ca/Vol34/iss1/4

file_downloadDescarregar
Open Acces

Aquest article es distribueix sota els termes de la llicència de Creative Commons Reconeixement NoComercial-SenseObraDerivada​.

Els autors que publiquen en el Butlletí mantenen el dret de copyright sobre els seus articles i permeten que aquests siguin difosos lliurement. Això permet a tothom reproduir l’article mentre es respectin la atribucions d’autoria i detalls de citació.


Més populars Més Populars
Open Acces Open Acces

Butlletí de l'Atenció Primària de Catalunya
està distribuïda sota una llicència de Creative Commons Reconeixement NoComercial-SenseObraDerivada​.


Els treballs que els autors volen publicar al Butlletí han de ser enviats electrònicament fent servir el sistema d’enviament disponible a la web.
Els manuscrits poden enviar-se en català o castellà.


keyboard_arrow_up