Volum 34  Núm. 2  2024
Treballs Originals
Juny de 2016
Prevalença d’emmagatzematge d’antibiòtics a les llars catalanes

Carles Llor Vila, Ana Moragas Moreno.

Resum

Introducció. L’objectiu de l’estudi era conèixer la prevalença de llars catalanes on es desen antibiòtics mitjançant una enquesta telefònica d’una sola pregunta, tot comparant dos tipus de preguntes.

Material i mètodes. Estudi descriptiu prospectiu realitzat en un centre de salut urbà. Es recolliren els 3 primers pacients d’almenys 18 anys en els llistats de la història clínica informatitzada dels dies feiners des de setembre a desembre de 2014. En una consulta s’emprà la forma normal de preguntar pels antibiòtics desats a casa. En canvi, als pacients de l’altra consulta es preguntà d’una forma en què no s’enjudiciava a l’individu procedint a la pregunta normal la següent consideració: ‘Gairebé tot el món guarda antibiòtics a casa’.

Resultats. De les 435 persones enquestades, 166 (38,2%) van admetre desar antibiòtics al seu domicili. El percentatge va ser lleugerament més alt quan la pregunta es formulà de forma no amenaçant (41,9% vs 34,7%, p=0,07). Els antibiòtics més freqüentment emmagatzemats van ser amoxicil·lina i àcid clavulànic, amoxicil·lina i fosfomicina trometamol.

Conclusions. El nombre d’antibiòtics desats als domicilis catalans segueix essent molt elevat. Encara que no s’observaren diferències estadísticament significatives, a l’igual que en els estudis de compliment, quan els metges pregunten de forma que el pacient no se sent amenaçat, la resposta tendeix a ésser més lliure i més honesta.

Mots clau: Antibiòtics; Automedicació; Compliment terapèutic; Productes domiciliaris.

http://www.butlleti.cat/ca/Vol34/iss2/2

file_downloadDescarregar
Open Acces

Aquest article es distribueix sota els termes de la llicència de Creative Commons Reconeixement NoComercial-SenseObraDerivada​.

Els autors que publiquen en el Butlletí mantenen el dret de copyright sobre els seus articles i permeten que aquests siguin difosos lliurement. Això permet a tothom reproduir l’article mentre es respectin la atribucions d’autoria i detalls de citació.


Més populars Més Populars
Open Acces Open Acces

Butlletí de l'Atenció Primària de Catalunya
està distribuïda sota una llicència de Creative Commons Reconeixement NoComercial-SenseObraDerivada​.


Els treballs que els autors volen publicar al Butlletí han de ser enviats electrònicament fent servir el sistema d’enviament disponible a la web.
Els manuscrits poden enviar-se en català o castellà.


keyboard_arrow_up