Volum 34  Núm. 3  2023
Editorials
Setembre de 2016
Pla Estratègic de Recerca i Innovació en Salut (PERIS 2016). Algunes reflexions des de la Medicina Familiar i Comunitària

Antoni Sisó Almirall, Joan Josep Cabré Vila.

Resum

El propòsit principal del Pla Estratègic de Recerca i Innovació en Salut (PERIS) 2016-2020 és millorar la salut dels ciutadans a partir del coneixement generat per la recerca, és a dir, que es creïn nous coneixements amb la recerca i que aquests arribin, i siguin aplicats eficientment, als pacients individualment o a la població general als quals van destinats. És ben conegut que a l’Atenció Primària és on treballen els professionals més propers als pacients, és el sector que millor coordina les estratègies comunitàries que acaben sent d’abast poblacional, i per tant, en potencials millores dels resultats en salut. En definitiva, l’Atenció Primària és l’àmbit on millor es fa factible la participació del ciutadà en la recerca, i on millor pot revertir la capacitat de translació de la recerca.

http://www.butlleti.cat/ca/Vol34/iss3/1

file_downloadDescarregar
Open Acces

Aquest article es distribueix sota els termes de la llicència de Creative Commons Reconeixement NoComercial-SenseObraDerivada​.

Els autors que publiquen en el Butlletí mantenen el dret de copyright sobre els seus articles i permeten que aquests siguin difosos lliurement. Això permet a tothom reproduir l’article mentre es respectin la atribucions d’autoria i detalls de citació.


Més populars Més Populars
Open Acces Open Acces

Butlletí de l'Atenció Primària de Catalunya
està distribuïda sota una llicència de Creative Commons Reconeixement NoComercial-SenseObraDerivada​.


Els treballs que els autors volen publicar al Butlletí han de ser enviats electrònicament fent servir el sistema d’enviament disponible a la web.
Els manuscrits poden enviar-se en català o castellà.


keyboard_arrow_up