Volum 34  Núm. 3  2021
Casos clínics
Setembre de 2016
Tinc un dit negre. A propòsit d’un cas

Raquel Pinto Rodríguez, Ángel Robles Torres, Montserrat Martínez Fernández.

Resum

La malaltia Buerger, anomenada també tromboangiïtis obliterant, és una malaltia infreqüent dels vasos sanguinis de petit i mig calibre, tant de les extremitats superiors i inferiors, causat principalment per l’hàbit tabàquic, Els vasos sanguinis s’inflamen i es poden ocloure per coalls. Això fa que en fases avançades de la malaltia pugui destruir teixit cutani amb isquèmia crítica de l’extremitat, infecció i gangrena. El símptoma principal és el dolor de repòs en les àrees afectades i simptomatologia de claudicació intermitent. Es presenta un cas en una persona jove, fumadora de tabac i de cànnabis, i que va suposar un problema diagnòstic. És important saber que la principal mesura per aturar la malaltia de Buerger és l’abandonament de qualsevol hàbit tabàquic.

http://www.butlleti.cat/ca/Vol34/iss3/5

file_downloadDescarregar
Open Acces

Aquest article es distribueix sota els termes de la llicència de Creative Commons Reconeixement NoComercial-SenseObraDerivada​.

Els autors que publiquen en el Butlletí mantenen el dret de copyright sobre els seus articles i permeten que aquests siguin difosos lliurement. Això permet a tothom reproduir l’article mentre es respectin la atribucions d’autoria i detalls de citació.


Més populars Més Populars
Open Acces Open Acces

Butlletí de l'Atenció Primària de Catalunya
està distribuïda sota una llicència de Creative Commons Reconeixement NoComercial-SenseObraDerivada​.


Els treballs que els autors volen publicar al Butlletí han de ser enviats electrònicament fent servir el sistema d’enviament disponible a la web.
Els manuscrits poden enviar-se en català o castellà.


keyboard_arrow_up