Volum 35  Núm. 2  2021
Varis
Juny de 2017
Autoestima i satisfacció personal

Josep Lluis Llor Vila.

Resum

Augmentar la confiança en les nostrespròpies capacitats o en la nostra imatgepersonal ens pot ajudar a ser personesmés equilibrades i alegres. Si poseml’atenció en les coses positives nostreso del nostre entorn, gaudirem més de lavida. Les experiències i sentiments depenende com veiem les coses.

http://www.butlleti.cat/ca/Vol35/iss2/13

file_downloadDescarregar
Open Acces

Aquest article es distribueix sota els termes de la llicència de Creative Commons Reconeixement NoComercial-SenseObraDerivada​.

Els autors que publiquen en el Butlletí mantenen el dret de copyright sobre els seus articles i permeten que aquests siguin difosos lliurement. Això permet a tothom reproduir l’article mentre es respectin la atribucions d’autoria i detalls de citació.


Més populars Més Populars
Open Acces Open Acces

Butlletí de l'Atenció Primària de Catalunya
està distribuïda sota una llicència de Creative Commons Reconeixement NoComercial-SenseObraDerivada​.


Els treballs que els autors volen publicar al Butlletí han de ser enviats electrònicament fent servir el sistema d’enviament disponible a la web.
Els manuscrits poden enviar-se en català o castellà.


keyboard_arrow_up