Volum 35  Núm. 2  2020
Varis
Juny de 2017
Colonoscòpia

Roger Badia Casas.

Resum

La colonoscòpia és una prova que permetveure directament l’intestí gros (colon) i detectarlesions a temps per tractar-les.Es fa amb un tub fi flexible que té una càmeramolt petita i que s’introdueix per l’anus.En alguns casos, el metge que la realitza pot prendre biòpsies (pòlips) o curar hemorràgies o petites estenosis, si n’hi hagués.És fonamental que l’intestí estigui totalment net. És imprescindible fer tota la preparaciócompleta (fer bé la dieta i prendre’sels sobres), així evitarem haver de repetir-la.

http://www.butlleti.cat/ca/Vol35/iss2/9

file_downloadDescarregar
Open Acces

Aquest article es distribueix sota els termes de la llicència de Creative Commons Reconeixement NoComercial-SenseObraDerivada​.

Els autors que publiquen en el Butlletí mantenen el dret de copyright sobre els seus articles i permeten que aquests siguin difosos lliurement. Això permet a tothom reproduir l’article mentre es respectin la atribucions d’autoria i detalls de citació.


Més populars Més Populars
Open Acces Open Acces

Butlletí de l'Atenció Primària de Catalunya
està distribuïda sota una llicència de Creative Commons Reconeixement NoComercial-SenseObraDerivada​.


Els treballs que els autors volen publicar al Butlletí han de ser enviats electrònicament fent servir el sistema d’enviament disponible a la web.
Els manuscrits poden enviar-se en català o castellà.


keyboard_arrow_up