Volum 35  Núm. 4  2021
Treballs Originals
Desembre de 2017
Agents de Salut Comunitària a Sallent: ASACO

M.Carme Colldeforns, Miriam García, Ester Vila, Pietat Espin, Trinidad López, Rosa Chavarrías, Javier Berdié, Rosa Serra, Alba Navarro, Anna Oller, Silvia Gabarrós, Montserrat Garcia Font.

Resum

Antecedents: Millorar la salut de la població de Sallent, partint del coneixement de necessitats i recursos, prioritzant àrees d’intervenció i a través de treball en xarxa, intersectorial i amb participació de la comunitat.

Objectiu:
Descriure l’experiència ASACO Sallent.

Disseny: Intervenció comunitària seguint la metodologia de salut comunitària recomanat per PACAP (Programa d’Activitats Comunitàries en Atenció Primària)

Intervenció: El projecte es duu a terme des del 2013 fins l’actualitat. Impulsat per l’Institut Català de la Salut (ICS) i la Secretaria de Salut Pública


Resultats:
S’ha creat un grup d’agents de salut comunitària a Sallent, realitzat un informe de la salut de la població i aplicat la metodologia comunitària per treballar en una necessitat que ha escollit la pròpia població del municipi que ha sigut la soledat de les persones grans fent “Dinars Acompanyats”.,

Conclusions: El projecte ASACO Sallent ha facilitat en el territori la millora de la comunicació entre la xarxa d’agents treballant la salut i el benestar al municipi, ajudant a crear sinergies per a potenciar projectes pioners, basats en les necessitats i prioritzats de forma participativa

Paraules clau: Participació comunitària, identificació d’actius de salut i necessitats, priorització, intervenció, avaluació, determinants de la salut, salutogènesi.http://www.butlleti.cat/ca/Vol35/iss4/2

file_downloadDescarregar
Open Acces

Aquest article es distribueix sota els termes de la llicència de Creative Commons Reconeixement NoComercial-SenseObraDerivada​.

Els autors que publiquen en el Butlletí mantenen el dret de copyright sobre els seus articles i permeten que aquests siguin difosos lliurement. Això permet a tothom reproduir l’article mentre es respectin la atribucions d’autoria i detalls de citació.


Més populars Més Populars
Open Acces Open Acces

Butlletí de l'Atenció Primària de Catalunya
està distribuïda sota una llicència de Creative Commons Reconeixement NoComercial-SenseObraDerivada​.


Els treballs que els autors volen publicar al Butlletí han de ser enviats electrònicament fent servir el sistema d’enviament disponible a la web.
Els manuscrits poden enviar-se en català o castellà.


keyboard_arrow_up