Volum 36  Núm. 2  2024
Editorials
Juny de 2018
Jornada de Patologia Ambiental. Malalties cròniques i Síndromes de sensibilització central

M. Carmen Ruiz Martin, Padma Solanas Nogueras.

Resum

D’ençà 1965 l’activitat humana ha generat més de4 milions de productes químics, dels quals nomésel 10% han estat testats. A això cal afegir que, desde la dècada de 1980, el creixement exponencialde la tecnologia wireless ha generat un augmentde 1000 milions de vegades el campelectromagnètic natural de la terra, generant-se unefecte “còctel electroquímic”. Substàncies quepenetren en el nostre organisme a través del’alimentació, l’aire que respirem, i tot allò queposem a la nostra pell.

http://www.butlleti.cat/ca/Vol36/iss2/1

file_downloadDescarregar
Open Acces

Aquest article es distribueix sota els termes de la llicència de Creative Commons Reconeixement NoComercial-SenseObraDerivada​.

Els autors que publiquen en el Butlletí mantenen el dret de copyright sobre els seus articles i permeten que aquests siguin difosos lliurement. Això permet a tothom reproduir l’article mentre es respectin la atribucions d’autoria i detalls de citació.


Més populars Més Populars
Open Acces Open Acces

Butlletí de l'Atenció Primària de Catalunya
està distribuïda sota una llicència de Creative Commons Reconeixement NoComercial-SenseObraDerivada​.


Els treballs que els autors volen publicar al Butlletí han de ser enviats electrònicament fent servir el sistema d’enviament disponible a la web.
Els manuscrits poden enviar-se en català o castellà.


keyboard_arrow_up