Volum 36  Núm. 2  2019
Varis
Juny de 2018
Guix o embenat compressiu

Cristina Bru, Alba (PAMEM) Prades.

Resum

Un guix o un embenat compressiu es posen per immobilitzar una extremitat i, així, donar-li temps perquè es recuperi després d’una lesió dels músculs, tendons o ossos. Cal tenir cura tant de l’extremitat com de l’embenat o del guix. Feu el repòs que us recomanin. Eviteu,  però, un repòs absolut que pugui afavorir l’aparició de trombes.

http://www.butlleti.cat/ca/Vol36/iss2/10

file_downloadDescarregar
Open Acces

Aquest article es distribueix sota els termes de la llicència de Creative Commons Reconeixement NoComercial-SenseObraDerivada​.

Els autors que publiquen en el Butlletí mantenen el dret de copyright sobre els seus articles i permeten que aquests siguin difosos lliurement. Això permet a tothom reproduir l’article mentre es respectin la atribucions d’autoria i detalls de citació.


Més populars Més Populars
Open Acces Open Acces

Butlletí de l'Atenció Primària de Catalunya
està distribuïda sota una llicència de Creative Commons Reconeixement NoComercial-SenseObraDerivada​.


Els treballs que els autors volen publicar al Butlletí han de ser enviats electrònicament fent servir el sistema d’enviament disponible a la web.
Els manuscrits poden enviar-se en català o castellà.


keyboard_arrow_up