Volum 36  Núm. 2  2024
Treballs Originals
Juny de 2018
Hipertensió arterial emmascarada en una mostra d´hipertensos tractats i aparentment ben controlats

Carles Albaladejo Blanco, Ivonne Ecatherine Rodríguez Urteaga, Laura Gil Esteban, Nuria Montella Jordana.

Resum

RESUM  

L’objectiu fou estimar la prevalença d’hipertensió emmascarada no controlada (HENC), altres factors de risc cardiovascular (FRCV) i lesions d’òrgans diana (LOD). Estudi descriptiu en hipertensos <65 anys amb bon control de la pressió arterial clínica (PAC) en el darrer any. Selecció aleatòria inicial de 190 pacients. Entre pèrdues, exclosos per canvis terapèutics i els que rebutjaren participar, es van incloure 42 pacients amb monitoratge ambulatori de la pressió arterial (MAPA). Es van reclutar 42 pacients, amb una edat mitjana de 58±6 anys i 52% homes. FRCV: 78% hipercolesterolèmia, 52% sedentarisme, 47% diabetis, 40% obesitat i 21% tabaquisme. Detecció LOD: 19%. Valoració MAPA 24 hores: 38% HENC, 48% normotensió i 14% hipotensió. Hi ha una alta prevalença d’HENC i FRCV amb baixa detecció de LOD. El percentatge d’HENC es situa al marge alt descrit a la bibliografia i el seu impacte és notable: més d’un terç dels hipertensos amb bon control de PAC realment no ho estan per MAPA.   

http://www.butlleti.cat/ca/Vol36/iss2/3

file_downloadDescarregar
Open Acces

Aquest article es distribueix sota els termes de la llicència de Creative Commons Reconeixement NoComercial-SenseObraDerivada​.

Els autors que publiquen en el Butlletí mantenen el dret de copyright sobre els seus articles i permeten que aquests siguin difosos lliurement. Això permet a tothom reproduir l’article mentre es respectin la atribucions d’autoria i detalls de citació.


Més populars Més Populars
Open Acces Open Acces

Butlletí de l'Atenció Primària de Catalunya
està distribuïda sota una llicència de Creative Commons Reconeixement NoComercial-SenseObraDerivada​.


Els treballs que els autors volen publicar al Butlletí han de ser enviats electrònicament fent servir el sistema d’enviament disponible a la web.
Els manuscrits poden enviar-se en català o castellà.


keyboard_arrow_up